Groen!

Brussel, 19 september 2006

Groen! wil drastische verhoging Vlaamse middelen voor aanleg riolering

Groen! vraagt een drastische verhoging van de middelen voor het aanleggen van rioleringen. Uit een rapport van de Bond Beter Leefmilieu blijkt dat er dringend extra investeringen nodig zijn wil Vlaanderen de Europese normen tijdig halen. Uit het VMM-rapport waterzuivering blijkt bovendien dat te veel gemeenten nog te weinig investeren in de zuivering van het water. Mortsel is de gemeente waar het meeste water wordt gezuiverd; in 36 andere gemeenten wordt water echter helemaal niet gezuiverd.

De milieubeweging openbaart hoe gemeenten het aanleggen van riolering op hun grondgebied aanpakken. Meer bepaald werd de aansluitingsgraad op het rioleringsnetwerk gemeten.

In de top van best berioleerde gemeenten treffen we Mortsel aan. De bevoegde Groen!-schepen Paul Van Dyck laat weten dat er in feite nog maar één gezin in Mortsel niet is aangesloten. Ook de stad Antwerpen doet het zeer goed. Antwerpen neemt een vierde plaats in. Een voldoende riolerings- en zuiveringsgraad was één van dé aandachtspunten van onze groene schepenen (Mieke Vogels en Erwin Pairon) de voorbije bestuursperioden. Ook de districten die de laatste jaren bevoegd zijn, hebben hier een grote verdienste. Gent haalt met een rioleringsgraad van 93% slechts de 65ste plaats.

Belangrijker nog dan de rioleringsgraad, is de zuiveringsgraad, de mate waarin het gecollecteerde water ook effectief gezuiverd wordt. Hiervoor verwijzen we naar cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). In Mortsel raakt liefst 99,7 % van het water gezuiverd. Antwerpen strandt op de 55 ste plaats met een zuiveringsgraad van 87%. Gent eindigt op de 140° plaats met een zuiveringsgraad van 67,7% Lo-Reninge behaalt de 226° plaats met een zuiveringsgraad van 32,1%. Tweederde van het water wordt in de meest tevreden gemeente van Vlaanderen gewoon niet gezuiverd. Maar in feite valt dit nog mee: in 36 gemeenten is de zuiveringsgraad 0%.

Groen! vraagt van de Vlaamse regering dringend een inhaalbeweging. Een drastische verhoging van de middelen is meer dan ooit noodzakelijk.