Océ N.V.

Océ koopt distributeur in Finland

Leidende positie in breed formaat printsystemen in Finse markt

Venlo, 20 september 2006 - Océ N.V. heeft in Finland een onderneming gekocht, die gespecialiseerd is in de verkoop van breed formaat printsystemen in de Finse markt. De overname, per 2 oktober 2006, van X Engineering Systems XES Oy geeft Océ een leidende positie in de Finse markt op het gebied van breed formaat printsystemen. X Engineering Systems XES Oy heeft een omzet van circa Euro 5 miljoen per jaar. De 21 medewerkers treden in dienst van Océ Finland. Financiële details van de transactie zijn niet bekend gemaakt.

In een reactie zegt directeur Jari-Pekka Koskenmies van Océ Finland: `Deze overname is volledig in lijn met de groeistrategie van Océ om onze distributiekracht aanzienlijk te versterken. We worden nu op de Finse markt de voornaamste aanbieder van breed formaat kleuren printers, bestemd voor de productie van diverse signage materialen, waaronder grote reclamedoeken en posters. Behalve een versterking van onze marktpositie, brengt de overname van X Engineering Systems XES Oy ons ook veel extra kennis van én ervaring met de markt voor breed formaat kleuren printers in Finland.'

Over Océ
Océ is wereldwijd een van de toonaangevende aanbieders van hoogwaardige en innovatieve producten en diensten op het gebied van print- en documentmanagement voor professionele gebruikers. De onderneming richt zich in eerste instantie op professionele omgevingen waar grote hoeveelheden documenten verwerkt worden.
Océ ontwikkelt en produceert hiervoor in eigen beheer geavanceerde apparaten en systemen, die worden ingezet bij de productie, distributie en het beheer van documenten. Daarnaast biedt Océ zijn klanten innovatieve dienstverlening op het gebied van consultancy, uitbesteding en, in samenwerking met partners, financiering.
Océ staat bekend als innovator, zowel in technologisch als commercieel opzicht. De producten van Océ staan bekend om hun hoge kwaliteit, betrouwbaarheid, productiviteit, levensduur, gebruikers- en milieuvriendelijkheid en de lage total cost of ownership. Océ is actief in tachtig landen, waarvan in een dertigtal met eigen verkoopmaatschappijen. De onderneming telt circa 24.000 medewerkers
Onderzoeks- en productiecentra van Océ zijn gevestigd in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Tsjechië, Roemenië, de Verenigde Staten en Canada. In 2005 realiseerde Océ een pro forma jaaromzet van Euro 3,2 miljard.Voor meer informatie over Océ: www.oce.com

Océ N.V.
20 september 2006

Voor verdere informatie Océ N.V.:
Investor Relations: Pierre Vincent Pers: Jan Hol Senior Vice President Investor Relations Senior Vice President Corporate Communications Telefoon 077 359 2240 Telefoon 077 359 2000 E-mail investor@oce.com E-mail jan.hol@oce.com

Océ Persbericht

Océ N.V.

Forward-looking statements
Dit bericht bevat bepaalde uitspraken en verwachtingen, ook wel aangeduid als forward-looking statements in de zin van Sectie 27A van de Securities Act 1993, zoals thans geldend en in de zin van Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals thans geldend. Deze forward-looking statements verwijzen naar toekomstige gebeurtenissen, die op diverse manieren tot uitdrukking kunnen komen, zoals `verwachtingen', `voorspellingen', `anticiperen', `van plan zijn' en vergelijkbare uitdrukkingen.

Océ heeft deze uitspraken over de toekomst gebaseerd op zijn huidige verwachtingen en projecties met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen.
Océ's verwachtingen en projecties kunnen worden bijgesteld en Océ's werkelijke resultaten, prestaties of succes kunnen aanmerkelijk afwijken van de resultaten beschreven in deze forward-looking statements vanwege mogelijke risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren [waarop de onderneming niet altijd invloed heeft], en die voor Océ noch beheersbaar, noch voorspelbaar zijn. Bij forward-looking statements moet men deze risico's, onzekerheden en andere waarschuwingen, zoals in dit bericht of in andere berichten zoals gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, in aanmerking nemen. Deze factoren, risico's en onzekerheden omvatten de volgende, niet-limitatieve opsomming: veranderingen in economische en commerciële omstandigheden, de wensen van klanten in concurrerende markten, succesvolle marktintroducties van nieuwe producten en services, technologische ontwikkelingen, goede prijsstelling voor producten en services, prijsconcurrentie in de markten waarin Océ actief is, de financiering van de ondernemingsactiviteiten, efficiency en kostenbeheersing, wisselkoersveranderingen, renteschommelingen, onzekere politieke situaties, veranderingen in wet- en regelgeving, belastingtarieven, het succes van overnames, samenwerkingen en afstotingen en de gevolgen van recente en potentiële terroristische aanvallen en de strijd tegen het terrorisme.
Voor een meer gedetailleerde bespreking van de risico's, onzekerheden en andere factoren die Océ's werkelijke resultaten, prestaties of succes kunnen beïnvloeden, wordt verwezen naar pagina's 69 tot en met 74 van het jaarverslag over 2005, Océ's Annual Report 2005 on Form 20-F en andere publicaties die Océ gedeponeerd heeft bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.

Océ's forward-looking statements geven de situatie weer van de datum waarop de uitspraken worden gedaan en Océ verplicht zich niet tot publicatie van wijzigingen op de forward-looking statements ten gevolge van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Voor verdere informatie Océ N.V.:
Investor Relations: Pierre Vincent Pers: Jan Hol Senior Vice President Investor Relations Senior Vice President Corporate Communications Telefoon 077 359 2240 Telefoon 077 359 2000 E-mail investor@oce.com E-mail jan.hol@oce.com


---- --