Metaalunie

PERSBERICHT

Nieuwegein, 20 september 2006

Koninklijke Metaalunie plaatst kanttekeningen bij 'Nederland werkt'

"Wel banen, maar geen gekwalificeerde medewerkers"

Het kabinet heeft vertrouwen teruggewonnen van bedrijven en burgers. De economie trekt aan en iedereen gaat erop vooruit. Maar de aandacht voor de hoge administratieve lasten, de kwaliteit van het beroepsonderwijs en reïntegratie kan beter. De belasting- en premiedruk moet blijven dalen. Dit stelt de Koninklijke Metaalunie in een eerste reactie op de Miljoenennota 2007.

Het kabinet heeft grote hervormingen doorgevoerd in de sociale zekerheid; het aantal arbeidsongeschikten is gedaald. Maar het kabinet heeft dit vooral te danken aan de inspanningen van het bedrijfsleven. De verantwoordelijkheid voor verzuim, ziekte en reïntegratie ligt vooral op het bord van de werkgever. De Metaalunie pleit voor meer evenwicht in de lastenverdeling.

Het aantal moeilijk vervulbare vacatures stijgt explosief. Er zijn weliswaar meer banen in de industrie, maar nauwelijks goed gekwalificeerde medewerkers. Metaalbedrijven lopen hierdoor nu al omzet mis, nog vóór de grote vergrijzinggolf. Van elke tien moeilijk vervulbare vacatures in het mkb zijn er 4 technische/ict functies. Vooral medewerkers met MBO 3- en HBO-niveau worden node gemist in het mkb-metaal. De Metaalunie wil daarom vooral meer zeggenschap van bedrijven over het onderwijs: over het opleidingsprogramma, de uitvoering en de kwaliteitsborging. En meer geld is nodig voor het competentiegericht leren. Bedrijven moeten hiervoor een grote inspanning leveren, zodat scholingsbudgetten moeten verschuiven naar het bedrijfsleven.

Stroperige procedures en doorgeschoten regels blijven vreten aan de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven met een internationaal product. Al 12 jaar staat het terugdringen van de grote hoeveelheid regelgeving hoog op de politieke agenda. Op onderdelen neemt dit kabinet ook goede initiatieven. Maar over het geheel ervaren metaalondernemers alleen maar steeds méér regelgeving. De Metaalunie waarschuwt voor schone schijn. Als één probleem is opgelost, komt er vaak een veel groter probleem voor terug.

Tot slot: Nederland zou sterker uit de recessie zijn gekomen dan andere Europese landen en er structureel goed voor staan. Daarmee doelt het kabinet onder meer op de lagere kapitaalsbelastingen die het vestigingsklimaat verbeteren. Maar waakzaamheid is geboden. Het economische herstel is broos door de aanhoudende druk van lagelonenlanden. Deze internationale concurrentiestrijd leidt weliswaar tot goedkopere producten voor de consument, maar zet ook de inkomens onder druk. Daarom blijft de Metaalunie aandacht vragen voor de belasting- en premiedruk. Ze wil onder meer dat de compensatieregeling voor de ziektekostenverzekering voor dga's wordt aangepast. De economie is gebaat bij koopkracht.

De Koninklijke Metaalunie is met 12.000 leden de grootste organisatie voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal. De leden hebben samen een omzet van 17 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan zo'n 135.000 mensen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met directeur Harm Jan Keijer of communicatiemedewerker Brandy van Gerven, (030) 605 33 44 en gerven@metaalunie.nl.


---- --