Siemens

Persbericht

0609.839

Den Haag, dinsdag 19 september 2006

EnBW en Siemens plannen allereerste megawatt-brandstofcelcentrale

EnBW Energie Baden-Württemberg AG en Siemens Power Generation willen samen een uiterst efficiënte hybride-energiecentrale op basis van brandstofceltechnologie gaan bouwen. Er zijn plannen voor de bouw van een megawatt-demonstratiecentrale. Doel van het proefproject is een beduidend hoger rendement te realiseren, waarbij maar liefst 70 procent van de verbrandingsenergie wordt omgezet in elektriciteit. De voorbereidende fase, te beginnen met de bouw van een pilot-installatie, wordt naar verwachting in 2008 afgerond. Vanaf 2012 volgt dan de geplande hybride brandstofcelcentrale.

Het rendement van de pilot-installatie ligt beduidend hoger dan bij moderne, reeds bestaande centrales met stoom- en gasturbines, die momenteel een rendement van maximaal 60 procent halen. De rendementsstijging moet gerealiseerd worden door in de hybride-energiecentrale een hogetemperatuur-brandstofcel te koppelen aan een gasturbine, waardoor de brandstof nog beter benut en de uitstoot zoveel mogelijk teruggedrongen wordt.

Het project loopt over meerdere jaren en omvat behalve basisonderzoek ook de technologietransfer naar commercieel toepasbare hybride-elektriciteitscentrales. Wanneer het project tot een goed einde wordt gebracht, is de hybride technologie ongeveer tien jaar eerder operationeel dan momenteel door deskundigen verwacht wordt.

De divisie Siemens Power Generation levert voor de eerste wetenschappelijke conceptfase een hogetemperatuur-brandstofcel van het type SOFC met een capaciteit van vijf kilowatt. Wij verheugen ons erop in een langdurige en innovatieve samenwerking met EnBW en DLR de basis te leggen voor het op grote schaal toepassen van hybride brandstofceltechnologie, aldus Norbert König, directielid van Siemens Power Generation. Het instituut voor technische thermodynamica, dat deel uitmaakt van DLR, heeft het beheer over de brandstofcel en voert analyses uit.

In Siemens hebben we een competente partner gevonden voor deze uiterst efficiënte en innovatieve technologie, aldus Professor Thomas Hartkopf, die binnen de EnBW-directie verantwoordelijk is voor de techniek. Hiermee zetten we een grote stap vooruit in ons streven om meer energie op te wekken met steeds minder brandstof en de uitstoot steeds verder te verlagen. EnBW beheert sinds 2001 een landelijk programma voor het bevorderen van brandstofcellen. De brandstofcellen worden daadwerkelijk toegepast bij klanten en partners, zodat EnBW inmiddels kan bogen op technische ervaring met het beheer van ruim 20 installaties. Sinds 2006 zijn ook de eerste ervaringen opgedaan met brandstofcellen die gevoed worden door biogas.

In de eerste projectfase, die naar verwachting drie jaar zal duren, dienen de afzonderlijke componenten als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een bedrijfsconcept en een bijbehorend simulatiemodel. Het regelconcept zal worden ontwikkeld door het Instituut voor Luchtvaarttechniek aan de universiteit van Stuttgart. In de daaropvolgende fase, die van start gaat in 2009, zullen de testcomponenten worden geconfigureerd en vanaf 2012 wordt de configuratie geoptimaliseerd.

Speciaal voor dit project is met steun van de Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren (vereniging van Duitse onderzoekscentra) een overkoepelende werkgroep opgezet binnen het Duitse Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart (DLR). Hierin bundelen het DLR en de Universiteit van Stuttgart hun krachten. Woordvoerder van de onderzoeksgroep is professor Manfred Aigner van het DLR-Instituut voor Verbrandingstechniek, dat de door het instituut beheerde microgasturbine en laboratoriumfaciliteiten beschikbaar zal stellen.

Vaste-oxidebrandstofcellen (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell) zetten verbrandingsenergie via een elektrochemische reactie direct en uiterst efficiënt om in stroom en warmte. Anders dan bij bestaande brandstofcelinstallaties werkt de brandstofcel in een hybride-energiecentrale onder een hogere gasdruk, hetgeen zorgt voor een hoger rendement bij dezelfde capaciteit. De benodigde perslucht wordt uit de compressor van de gasturbine gehaald. De hete uitlaatgassen van de brandstofcel, waarin nog brandbare stoffen zitten, worden teruggevoerd in de brander van de gasturbine. Met deze nieuwe techniek kan het gebruik van fossiele brandstoffen gereduceerd worden, waardoor de milieubelasting daalt. Het onderdeel Stationary Fuel Cells van Siemens Power Generation, gevestigd in Pittsburgh in de Amerikaanse staat Pennsylvania, is wereldwijd marktleider op het gebied van vaste oxidebrandstofcellen.

De divisie Power Generation (PG) van Siemens AG is een van de grootste ondernemingen in de internationale energieproductiesector. In het boekjaar 2005 (ultimo september) behaalde Siemens PG een omzet van circa EUR 8,1 miljard en haalde orders binnen ter waarde van EUR 11 miljard. Het resultaat van de divisie bedroeg EUR 951 miljoen. Bij Siemens PG waren ultimo september 2005 wereldwijd circa 33.500 medewerkers in dienst. Zie www.siemens.de/powergeneration voor meer informatie

EnBW Energie Baden-Württemberg AG is met circa vijf miljoen afnemers het derde energiebedrijf in Duitsland. Met circa 18.000 medewerkers realiseerde EnBW in 2005 een jaaromzet van EUR 10.769,3 miljoen. De kernactiviteiten van EnBW zijn gericht op de terreinen elektriciteit, gas en energie-/milieudiensten. Zie www.enbw.com voor meer informatie.

Nadere inlichtingen voor de redactie:
Siemens Persvoorlichting, Bernard H. Bos
Tel: (070) 333 2325,
E-mail: bernard.bos@siemens.com
Internet www.siemens.nl/persinfo