Meer buitenlandse R&D in Noord-Brabant

Nv bom

Tilburg, 20 september 2006 - Onderzoek wijst uit dat veel buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant overwegen (meer) te investeren in R&D. Op voorwaarde dat de provincie blijft investeren in het vestigings- en ondernemingsklimaat.

Aan het onderzoek van de NV BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), namen 20 buitenlandse bedrijven deel. Het nieuws dat de meeste daarvan waarde hechten aan meer R&D, is een belangrijke opsteker voor de BOM, waar men zich intensief richt op het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant.

R&D vestigingen van buitenlandse ondernemingen vestigen zich graag in Noord-Brabant. Dat is goed voor de werkgelegenheid: 43% van de R&D specialisten bij deze bedrijven in Nederland is in Brabant werkzaam. Bedrijven die zich intensief bezighouden met R&D geven bovendien een krachtige impuls aan innovatie in de regio. En ze worden minder snel verplaatst naar landen met lage arbeidskosten.

Het kan niet anders, of dit onderzoeksresultaat klinkt als muziek in de oren van het Directoraat voor de Buitenlandse Investeringen in Nederland (DBIN) en staatssecretaris Van Gennip. In haar beleid neemt het aantrekken van buitenlandse bedrijvigheid met kennisintensieve activiteiten immers een belangrijke plaats in. Buitenlandse investeringen, aldus Van Gennip, dragen bij tot economische groei en werkgelegenheid.

De bedrijven die deelnamen aan het onderzoek zagen de gunstige geografische ligging van Nederland en de subsidieregeling WBSO als sterke punten op het gebied van R&D. Als reden om te investeren in met name Noord-Brabant, noemde men onder meer het arbeidspotentieel (engineering en ICT basis) en de aanwezigheid van kennisinstellingen, zoals de TU Eindhoven, Fontys Hogescholen, High Tech Campus, Holst Centre en het Center for Molecular Medicine.

Bedrijven gaven wel aan gemakkelijker toegang te willen krijgen tot kennisinstellingen en een vereenvoudiging te willen zien van de Nederlandse regelgeving en procedures voor het verkrijgen van subsidies.

EINDE PERSBERICHT

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margot Hoppenbrouwers, Project Manager Foreign Investments, Provincie Noord-Brabant. e-mail: mhoppenbrouwers@brabant.nl, tel:
013 53 111 44, mob: 06 50 69 66 66

De NV BOM is in 1983 opgericht door het ministerie van Economische Zaken en de Provincie Noord-Brabant. Het doel van de NV BOM is de economie en innovatiekracht in Noord-Brabant te versterken door het werven en ondersteunen van buitenlandse bedrijven, het ontwikkelen en uitvoeren van industriële projecten in samenwerking met het bedrijfsleven, het verstrekken van risicodragend kapitaal aan ondernemingen en het herstructureren van bedrijventerreinen.

Meer informatie over de NV BOM vindt u op: www.bom.nl