Gemeente Someren* Ontwikkeling van natuur en recreatie

De Heihorsten:
Ontwikkeling van natuur en recreatie

Ontwikkelen van de natuur én realiseren van de recreatieve mogelijkheden. Dat is de bedoeling van de Heihorsten, het gebied tussen Someren-Dorp en natuurgebied de Strabrechtse Heide. De functies bos, water en bebouwing zullen zich hand in hand ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatief gebied.

Tijdens een bijeenkomst in Hotel Centraal op 7 september jl. is een doorkijkje gegeven naar de toekomstige inrichting van het recreatiegebied de Heihorsten. De initiatieven die nu in ontwikkeling zijn, werden toegelicht met een impressie van sfeerbeelden. De ontwikkeling van de Heihorsten is een complex project waarbij veel partijen zijn betrokken. Behalve de particuliere initiatiefnemers en de gemeente zijn dat bijvoorbeeld de provincie, waterschappen en staatsbosbeheer.

Heihorsten
Het gebied is bij uitstek geschikt voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen door de aantrekkelijke omgeving en de gunstige ligging tussen de kern Someren en het uitgestrekte natuurgebied van de Strabrechtse Heide. Gezien de natuurlijke ligging, moet de inpassing van activiteiten heel zorgvuldig gebeuren. Uitgangspunt hierbij is dat (nieuwe) recreatieve ontwikkelingen een bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van de landschappelijke kwaliteiten en (potentiële) natuurwaarden.

Voorbeelden van initiatieven zijn een golfbaan, een vlindertuin, luxe recreatiewoningen, recreatieve routes en landgoederen. Streefbeeld van het recreatiegebied - natuurlijk lekker eten Streefbeeld van het recreatiegebied - vlindertuin Streefbeeld van het recreatiegebied - recreatiewoningen Streefbeeld van het recreatiegebied - golfbaan

Procedures
Voordat het recreatiegebied de Heihorsten is ontwikkeld, moeten er heel wat procedures doorlopen worden. Om onnodige vertraging in de formele procedures te voorkomen werkt de gemeente gedurende het hele traject nauw samen met de provincie.
Deze maand staat de visie op de Heihorsten op de raadsagenda. Vervolgens moet elk initiatief een procedure doorlopen, waarbij ruimte is voor inspraak.