Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Extra aandacht voor auto en milieu

Den Haag, 20 september 2006

De ANWB Kampioen besteedt in de uitgave van deze maand extra aandacht aan het thema 'Auto en Milieu'. Zo komt uit een test van bandenspanningsmeters bij tankstations naar voren dat bij één van de tien apparaten defecten zijn geconstateerd. De conclusie was wel dat de automobilist bij de meeste benzinestations met een gerust hart hun banden kunnen oppompen. Vooral digitale meters scoren goed.

In één op de tien gevallen was er wat aan de hand: De meters wijken stevig af of ze zijn ernstig verwaarloosd; afgebroken nippels, flinke luchtlekkage, condens, onleesbare vensters of helemaal geen lucht.

Bij 97 willekeurige benzinestations verspreid over Nederland pompte het testteam een band op. Die lag in de kofferbak en was gekoppeld aan geijkte testapparatuur, zodat meteen duidelijk was of de bandenspanningsmeter bij de pomp nauwkeurig was. De nauwkeurigheid van de meter was doorslaggevend voor het testoordeel. Daarnaast keek het team ook naar bedieningsgemak, afleesbaarheid, uitrolgemak van de slang, de locatie van de meter en de eventuele kosten.

Rijden met de juiste bandenspanning geeft de auto een betere wegligging, een kortere remweg en meer comfort. Rijden met te zachte autobanden is gevaarlijk en zorgt bovendien voor een hoger brandstofgebruik en sneller slijtende banden.

Verder in het blad 'Bent u een milieuvriendelijke automobilist? Doe de test! Aan de hand van vijftien vragen over auto en milieu kan de lezer zelf vaststellen of zijn groene autohart op de goede plek zit; anders gezegd of hij of zij een 'groene rijder', een 'twijfelaar' dan wel een 'asfaltaso' is.

De ANWB zet zich in voor schonere auto's, want ook automobilisten kunnen iets doen voor een beter milieu. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een relatief zuinige auto. Om het kiezen makkelijker te maken hebben de Stichting Natuur en Milieu, het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de ANWB voor vier categorieën auto's een Top10 van de zuinigste modellen opgesteld. Samen met Wereld Natuur Fonds zal de ANWB deze auto's de komende maanden aanprijzen.

Zie verder anwb.nl : zoek op groen&goedkoper.

Persdienst ANWB
070 314 62 39 (Annelies Tichelaar)
070 314 62 88 (Markus van Tol)
070 314 62 54 (Ad Vonk)
070 314 78 03 (fax)