Ingezonden persbericht


Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie

PERSBERICHT 20 september 2006

Boek 'Particulier onderzoek en opsporing. Een (on)mogelijke combinatie?'

Waarom is er zo weinig samenwerking tussen de politie en de particuliere recherchebureaus? Deze vraag stelde politiewetenschapper Bob Hoogenboom zich eens. In het boek Particulier onderzoek en opsporing. Een (on)mogelijke combinatie? tracht Willem van der Kolk van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland deze vraag te beantwoorden. Het ontbreken van regelgeving ziet hij als principiële reden voor de geringe mate van samenwerking. Het Wetboek van strafvordering geeft immers nagenoeg uitsluitend regels voor ambtenaren van politie en justitie als het om opsporing gaat. Voor burgers, waaronder professionele particuliere onderzoekers, is geen (opsporings-)rol weggelegd. Dit gegeven versterkt de houding bij politie en justitie dat 'samen werken' met particuliere onderzoekers niet goed mogelijk is. Daarbij is er bij de politie (en justitie) ook nog weinig kennis aanwezig over de mogelijkheden van het gebruik van de bevindingen van particuliere onderzoekers in een opsporingsonderzoek. Men kan verwachten dat politie en justitie in de komende jaren meer en meer gebruik zullen maken van door particuliere onderzoekers vergaarde informatie in opsporingsonderzoek. Het is een logisch gevolg van de toenemende samenwerking op het gebied van veiligheid tussen de publieke en de private sector. Het is de vraag of dit wenselijk is. Particulier onderzoek bestaat immers bij de gratie van de mogelijkheid van een opdrachtgever om een onderzoek te betalen. Als je de financiële middelen (er voor over) hebt, kun je jouw zaak laten onderzoeken en als vervolgens ook nog vervolging plaatsvindt, kun je feitelijk met geld je recht kopen. Heb je de financiële mogelijkheden niet, dan ben je afhankelijk van politie en justitie. Hierdoor kan een tweedeling in de opsporing ontstaan. Men kan zich afvragen of dit maatschappelijk wenselijk is. Van de hand van Bernard Welten, korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, is het to the point voorwoord. Een recensie-exemplaar van het boek is te bestellen bij het bureau van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP). Nadere informatie
SMVP
Postbus 239
3300 AE Dordrecht
T 078 - 6144362 E smvp@smvp.nl

Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie
Postbus 239
3300 AE Dordrecht
Tel. 078-6144362
Fax 078-6313580
E-mail: smvp@smvp.nl
Website: www.smvp.nl