Provincie Friesland


---

PERSBERICHT

Nummer: 227 TR
Datum: 20 september 2006

Jorritsma-Boschmafonds draagt bij in studiekosten
voor laagste inkomensgroepen Fryslân

Tot 18 november 2006 kan iedere inwoner van Fryslân bij de provincie Fryslân een bijdrage uit het Jorritsma-Boschmafonds vragen voor een tegemoetkoming in de studiekosten van het voortgezet onderwijs voor het studiejaar 2006-2007.

Het Jorritsma- Boschmafonds is een fonds dat in de jaren zestig is ontstaan uit de erfenis van mw. Jorritsma- Boschma. De provincie heeft het geld belegd. Met de opbrengst uit het fonds ondersteunt de provincie kinderen in Fryslân uit gezinnen in de laagste inkomensgroepen als tegemoetkoming in de studiekosten. Voorwaarde is dat de leerling volledig dagonderwijs volgt aan een opleiding voor vmbo, havo, vwo of middelbaar beroepsonderwijs. Als het gemeenschappelijk belastbaar inkomen in 2005 minder dan E 10.500,- bedroeg, kan een aanvraag worden ingediend. Elk schooljaar doet de provincie in september een oproep voor het indienen van aanvragen.

Voor meer informatie over een bijdrage uit het Jorritsma-Boschmafonds of het opvragen van een aanvraagformulier kan contact worden gezocht met de provincie Fryslân, tel. 058 - 292 5922 of op www.fryslan.nl/bekendmakingen.


---- --