EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

20-09-2006 - EVO: âTevreden over ambitie kabinet, nu nog een goede uitwerkingâ

nog een goede uitwerkingâ

COMMENTAAR EVO OP PRINSJESDAG

EVO is tevreden over het succes dat het kabinet heeft met zijn inzet op economische ontwikkeling. Ook de nieuwe kabinetsplannen richten zich op een krachtige economie. EVO juicht deze ambitie toe, maar ziet nog wel haken en ogen aan de uitwerking van de plannen. Dit schrijft EVO in een brief aan premier Balkenende.

Fileproblematiek

De toenemende fileproblematiek vraagt om ambitieuze doelstellingen. Het kabinet zet daarbij in op een veelvoud van
financieringsinstrumenten zoals kilometerheffing, versnellingsprijs en tolheffing. Door nu al ervan uit te gaan dat deze systemen zich bewijzen, kon het kabinet zich wel eens rijk rekenen.

EVO vindt tolheffing om de aanleg van infrastructuur te financieren volstrekt uit den boze. Zo is het ronduit merkwaardig dat de verlenging van de A4 Midden-Delfland in aanmerking lijkt te komen voor tolheffing, terwijl er al honderden miljoenen beschikbaar zijn om deze 6,5 kilometer asfalt eindelijk aan te leggen.

EVO pleit daarnaast voor doelgroepbeleid dat goederenvervoer met zijn grote waarde voor de economie de ruimte geeft. Bijvoorbeeld door personenverkeer en goederenvervoer te scheiden door de aanleg van doelgroepstroken.

Eendrachtig en snel tot besluiten komen, bespaart veel geld en tijd. De ânetwerkanalysesâ waarin de bereikbaarheidsknelpunten in diverse regioâs zijn vastgesteld, moeten veel overleg overbodig maken. EVO kijkt dan ook met grote verwachtingen uit naar de afspraken die nationale en regionale partijen gaan maken. Daarom zal EVO dit najaar wijzen op het belang van betere doorstroming voor goederenvervoer, omdat dit de motor voor economische ontwikkeling is.

Antiterrorismemaatregelen en criminaliteitsbestrijding

De focus van het kabinet ligt op het voorkomen van terroristische aanslagen en criminaliteit. EVO ondersteunt dit principe maar constateert ook hier dat het nog schort aan de invulling.

De Europese Commissie zet nadrukkelijk in op een verordening gericht op beveiliging van de logistieke keten. Uitgangspunt hierbij is dat bedrijven op vrijwillige basis maatregelen nemen om het vervoer van hun goederen te beschermen. Maar daarbij is het wel essentieel dat die bedrijven ook iets terug zien voor die investeringen.

Een bedrijf dat heeft gezorgd voor een veiliger logistieke keten, zou bijvoorbeeld op minder inspecties van de lading moeten kunnen rekenen. Echter, reële voorstellen die het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in het beveiligingsniveau van de keten, ontbreken vooralsnog. De investering van 31 miljoen euro door het ministerie van Justitie richt zich vooral op cameratoezicht en het bekostigen van de organisatie NCTB. EVO zou daarnaast graag zien dat het kabinet ook investeert in proefprojecten. Op die manier speel je tijdig in op de regelgeving vanuit Brussel. Maar in de begroting van Verkeer & Waterstaat worden hiervoor geen middelen vrijgemaakt.

EVO vreest daarnaast voor een schijnveiligheid. Want hoewel overheden inzetten op het voorkomen van aanslagen, vergeten zij aan de basis de problemen aan te pakken. Zo is er in Nederland een groot gebrek aan beveiligde parkeerplaatsen. Hiervoor lijkt nog steeds geen geld beschikbaar te zijn.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het proces om te komen tot een goed uitgebalanceerd basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is zeer complex en vergt meer tijd dan aanvankelijk werd voorzien. Het lijkt noodzakelijk om voor het basisnet meer tijd te nemen en de ruimte daarvoor is aanwezig. Er bestaat immers een goed werkend systeem voor het routeren van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wegwerken onderhoud vaarwegen langzamer dan bij spoor en weg

EVO betreurt het dat wegwerken van de achterstand voor de vaarwegen tot 2020 moet duren, terwijl de achterstanden voor weg en spoor al in 2012 ingelopen zijn.

Onduidelijkheid over tarieven spoor

Het is positief dat de Betuweroute in 2007 in bedrijf gaat. Intriest is het echter dat ook nadat vervoerders en verladers het ministerie een goed voorstel hebben gedaan, het bedrijfsleven nog steeds niet weet hoe hoog de gebruikersvergoeding de komende vijf jaar gaat worden voor zowel de Betuweroute als voor het reguliere spoornet.

Minder verkeersslachtoffers

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers kan met vier tot zeven afnemen als Langere Voertuigen (ecocombiâs) worden toegestaan in Nederland. Daarvoor is medewerking van alle gemeenten, provincies én Prorail voor wat betreft toestemming voor het passeren van spoorwegovergangen noodzakelijk.