Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Den Haag, 20 september 2006

LibDem positief over Miljoenennota, maar:
'D'66 valt buiten de prijzen'

De Liberaal Democratische Partij (LibDem), het nieuwe politieke onderdak voor sociaal-liberaal democraten, reageert positief op de financieel-economische kant van de Miljoenennota. Naar de mening van de liberaal democraten is het goed om te zien dat door de aantrekkende economie lastenverlichtingen kunnen plaatsvinden, de werkloosheid zal dalen en de staatsfinanciën op orde komen.

'Wel is het wrang om te zien dat de Miljoenennota een CDA-VVD promotie is geworden, terwijl de afgelopen vier jaar de Minister van Economische Zaken van D66-huize was', vindt LibDem's voorzitter cie Verkiezingsprogramma Norbert Klein. 'Door het gestuntel aan de D'66-top met als resultaat het vertrek van het Kabinet Balkenende 3, valt D'66 nu buiten de prijzen.'

LibDem wijst ook op het gevaar van het economisch succes voor het overheidsfunctioneren. 'Bij de markt hoort marktwerking, bij de overheid niet. Het economisch succes moet niet leiden tot het verder doorvoeren van het al doorgeschoten marktdenken binnen de overheid. Dienstbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van ambtenaren blijven uitgangspunt voor de liberaal democraten in het functioneren van de overheid', aldus Klein.

LibDem mist in de Troonrede van de Koningin ten slotte een duidelijke aanzet om het door dit kabinet verwaarloosde gebied van de sociale cohesie in de samenleving in de komende periode inhoud te gaan geven. Klein: 'Naast enige losse opmerkingen over een beter wederzijds begrip en gemeentelijke initiatieven wordt in de Troonrede hier slechts een open deur ingetrapt door te wijzen op ons aller verantwoordelijkheid voor de toekomst. In ons verkiezingsprogramma, dat volgende week verschijnt, zullen wij aan dit manco in het huidige kabinetsbeleid inhoud geven. Meer informatie hierover is te vinden op www.libdem.nlIngezonden persbericht