Gemeente Amersfoort

Persbericht

Afdeling Communicatie

nummer: 181

datum: 20 september 2006

Apart parkeerterrein APWC bij fietsstraat Keerkring

Met 76 extra parkeerplaatsen bij de Keerkring komt het college tegemoet aan de wensen van voetbalvereniging APWC en het initiatiefvoorstel van BPA, SP en JA. De raadspartijen vroegen om heroverweging van het eerste inrichtingsplan voor dit deel van de fietsroute Vathorst- Amersfoort centrum. Met name de aspecten fietsveiligheid en parkeren zijn aanleiding geweest voor de heroverweging.

De gemeente heeft voor de situatie bij de Keerkring 4 nieuwe varianten uitgewerkt en doorgerekend. Daarbij is ook het voorstel van de voetbalvereniging meegenomen. Na de heroverweging heeft het college een voorkeursvariant aangegeven en dit wordt in een peiling tijdens De Ronde aan de gemeenteraad aangeboden.

Gekozen variant: fietsstraat met extra parkeerplaatsen bij voetbalvelden De fietsveiligheid van de fietsstraat, waarbij auto- en fietsverkeer van dezelfde ruimte gebruik maken, vindt het college ruim voldoende. Het gaat om langsrijdend autoverkeer en niet om in/uitparkerend of kerend autoverkeer. Verder zal de intensiteit van het autoverkeer laag zijn, met uitzondering van 'voetbaluren'. De parkeercapaciteit voldoet aan het stedenbouwkundige Programma van Eisen van de Spoorwegzone: 20-30 nieuwe parkeerplaatsen door verminderde parkeercapaciteit op o.a. het Boogschuttersplein.

Informatie: Nandus van der Sluijs, communicatieadviseur sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) telefoon 033 469 50 11 of e-mail n.vandersluijs@amersfoort.nl.


---- --