Ingezonden persbericht


(Mailadres wijzigen of afmelden voor de Bont voor Dieren perslijst? Kijk onderaan dit bericht.)

Bont voor Dieren Persbericht

Uitbreidingspoging nertsenfokkerij in Gennep verijdeld

Raad van State stelt Bont voor Dieren in het gelijk

Amsterdam, 20 september 2006 - Vandaag heeft de Raad van State een milieuvergunning voor een nertsenfokkerij in de Limburgse gemeente Gennep vernietigd. Het nertsenfokbedrijf Kosman wilde uitbreiden van 2000 naar 6100 moederdieren. Als het aan de fokker lag zouden er jaarlijks ruim 33.550 nertsen (gemiddeld 5,5 pups per moederdier) het vel over de oren worden getrokken voor bontjassen en -accessoires. Bont voor Dieren heeft daar een stokje voor gestoken. De Raad van State heeft geoordeeld dat een deel van de rechten voor het houden van het oorspronkelijke aantal dieren al was vervallen. Dit betekent dat er al bijna 300 moederdieren méér op het bedrijf zijn, dan de bestaande vergunning toestaat. Tevens werd in de uitspraak de vloer aangeveegd met de stelling van de gemeente Gennep, dat ze voldoende onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen die de nertsenfokkerij voor het nabijgelegen natuurgebied Zeldersche Driessen zou hebben. Kortom: goed nieuws voor de nertsen, Bont voor Dieren én de Limburgse natuur.

Bont voor Dieren voert geregeld juridische procedures tegen vestiging of uitbreiding van pelsdierenfokkerijen - veelal met omwonenden van deze bedrijven. Hoewel de Stichting blij is met deze overwinning, betreurt zij dat het in Nederland nog steeds is toegestaan om nertsenfokkerijen te beginnen of uit te breiden. Sterker nog: er is geen enkele wetgeving die voorschrijft hoe nertsen moeten worden gehouden. De fokkerijen dienen enkel te beschikken over een bouw- en milieuvergunning.

Sinds kabinet-Balkenende I het wetsvoorstel voor een nertsenfokverbod van tafel heeft geveegd, zijn de Nederlandse nertsenfokkers fors aan het uitbreiden. Bont voor Dieren hoopt dat er na de verkiezingen later dit jaar opnieuw een kamermeerderheid vóór een nertsenfokverbod is. Maar liefst vijf politieke partijen - PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren - hebben reeds een verbod op de nertsenfokkerij in hun concept verkiezingsprogramma aangekondigd.

Recent onderzoek van de Universiteit Utrecht toont aan dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking het fokken van nertsen ter verkrijging van hun pels onaanvaardbaar vindt. De Nederlandse vossen- en chinchillafokkerijen zijn in respectievelijk 1995 en 1997 verboden. Ons land is verantwoordelijk voor 8,2% van de wereldproductie in nertsenvachten. Met ruim 3,5 miljoen nertsen per jaar is Nederland de derde nertsenbontproducent ter wereld.