MINBZK:15 miljoen voor nieuw onderzoeksinstituut NICIS

Ministerie bzk

http://www.minbzk.nl

Kabinet steunt nieuw onderzoeksinstituut NICIS met 15 miljoen

Het kabinet stelt vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) tot 2011 vijftien miljoen euro beschikbaar voor een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar de sociaal-economische kracht van steden. Het programma wordt uitgevoerd door het Maatschappelijk Topinstituut voor de Steden, NICIS (Netherlands Institute for City Innovation Studies). NICIS doet niet alleen onderzoek maar draagt zijn kennis ook uit en leidt mensen op. Zo slaat NICIS een brug tussen de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan in de steden.

Sinds 2003 wordt binnen het Stedelijk Innovatieprogramma van het Kenniscentrum Grote Steden gewerkt aan nieuwe kennis voor de grote steden. NICIS bouwt voort op de ervaringen van het Kenniscentrum Grote Steden, waarmee het nauw gaat samenwerken. Centraal in het NICIS-programma staan de succes- en faalfactoren in het versterken van de sociaal-economische kracht van steden. De opgedane kennis wordt overgedragen aan steden door middel van bijeenkomsten, conferenties, publicaties en een uitgebreide on-line database. Ook gaat onder de vlag van NICIS medio 2007 een opleidingsprogramma van start. De komst van NICIS wordt gesteund door acht ministeries, de 31 grote steden in het grotestedenbeleid, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, universiteiten en het bedrijfsleven.

Op 4 oktober wordt NICIS officieel gelanceerd. Tijdens de NICIS Grote StedenLezing 2006 spreekt professor Sir Peter Hall van het University College London over de Nederlandse steden in hun internationale en Europese context. Verdere bijdragen aan de bijeenkomst zijn onder meer van de ministers Nicolaï, Dekker en Van der Hoeven.


Noot voor de redactie (