MIN SZW: Verklaring minister De Geus van ministerie SZW

Ministerie szw

http://www.minszw.nl

Verklaring minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van interview in De Ochtenden

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betreurt zijn uitspraken in het radioprogramma De Ochtenden van hedenochtend over de brand in het cellencomplex op Schiphol. "Het was een afschuwelijke ramp. De rechter oordeelt over de schuldvraag en op het politieke debat kan en mag ik niet vooruitlopen. Ik had moeten zwijgen', aldus de bewindsman.

De Geus vindt het onverstandig van zichzelf dat hij deze uitspraken heeft gedaan omdat hij de feiten onvoldoende kent om conclusies te kunnen trekken. Hij neemt zijn woorden daarom terug.

De minister hecht er aan te benadrukken dat hij geen moment de bedoeling heeft gehad om mensen te kwetsen of van iets te betichten. Mocht die indruk zijn ontstaan, dan biedt hij zijn verontschuldigingen hiervoor aan.