Ingezonden persbericht


Maatschappelijk Ondernemers Groep en Aedes

GEZAMENLIJK PERSBERICHT

Utrecht, 20 september 2006

Geen heropvoedkampen maar Kamers met Kansen

Aedes en de Maatschappelijk Ondernemers Groep vinden het een gemiste kans dat in de Rijksbegroting wel uitvoerig wordt gesproken over heropvoedkampen voor jongeren maar niet over brede investeringen in bijvoorbeeld de projecten Kamers met Kansen voor jongeren. De Rijksoverheid kan concreet iets doen aan de bestaande versnippering van budgetten.

In Nederland zijn op dit moment maar liefst 86.000 werkloze jongeren tussen de 15-24 jaar (bron: CBS) en 57.000 voortijdig schoolverlaters. Corporaties en welzijnsondernemingen investeren graag op een positieve manier in deze toekomstige generatie door jongeren die dreigen af te glijden, te helpen hun leven goed te organiseren en hen een vertrouwd en veilig netwerk te bieden. Hoewel minister Dekker, mede namens haar collega van Sociale Zaken, onlangs in de Tweede Kamer nog vol lof was over Kamers met Kansen, zijn de projecten bij de opstelling van de begroting vergeten.

Kamers met Kansen zijn bedoeld voor jongeren die op school buiten de boot zijn gevallen en daardoor geen goede startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben. Met een niet vrijblijvende combinatie van wonen, leren, investeren in sociale competenties en werken, worden in de nog beperkte praktijk nu al goede resultaten in Nederland behaald. Cijfers uit Engeland, met een lange traditie op het gebied van deze zogenoemde foyers, zijn bijzonder hoopgevend.

Kamers met Kansen-projecten worden gefinancierd door bestaande geldstromen te bundelen. Om die bundeling voor elkaar te krijgen, moet ook de Rijksoverheid een duidelijk signaal afgeven door corporaties en welzijnsondernemingen samen met hun lokale partners de ruimte en de middelen te geven om dit gat nu op te vullen.Ingezonden persbericht