Gemeente Twenterand


Gemeenteraad houdt hoorzitting over WMO in De Klaampe

Op woensdag 20 september houdt de gemeenteraad van Twenterand een hoorzitting over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). GeĂŻnteresseerde inwoners en organisaties die te maken krijgen met de WMO zijn van harte welkom. Zij kunnen hun oordeel geven over het beleidsplan en de verordening, waarover de gemeenteraad binnenkort zal beslissen. De hoorzitting vindt plaats in De Klaampe in Westerhaar - Vriezenveensewijk en begint om 19.30 uur.

In het beleidsplan en in de verordening worden afspraken gemaakt over het versterken van (de samenhang in) de samenleving. Ook wordt ingegaan op het zorgdragen voor kwetsbare groepen en individuen. Begrippen als huishoudelijke verzorging, eigen bijdragen, persoonsgebonden budget, afstemming met de AWBZ, WMO-loket, de financiering van de WMO, etc. komen aan de orde. De WVG, waar veel mensen gebruik van maken, komt op 1 januari a.s. te vervallen en wordt onderdeel van de WMO.

Voor veel mensen is nog onduidelijk wat de nieuwe WMO voor hen gaat betekenen. Wordt de zelfde zorg geleverd als in het verleden? Moet er meer worden betaald voor zorg? Het zijn vragen die in de komende maanden in een uitgebreide landelijke en lokale voorlichtingscampagne nog moeten worden beantwoord.
Graag willen de raadsleden horen waarmee zij rekening moeten houden bij het nemen van besluiten over de WMO.

Indien u tijdens deze hoorzitting uw mening kenbaar wilt maken kunt u dit voor dinsdag 19 september a.s. metlden bij de griffie van de gemeenteraad. Dit kunt u telefonisch of per mail doen bij:
1. griffiemedewerker mevrouw O.E.J. Haandirkman - Oude Monning, telefoon 0546 - 557716;

e-mail o.haandrikman@twenterand.nl


2. griffier de heer drs. J.E.M. op de Weegh, telefoon 0546 - 557715; e-mail j.opdeweeg@twenterand.nl