Deelgemeente Feijenoord Rotterdam

Sloop- en nieuwbouwplannen Vreewijk toetsen aan kadervisie

Pas als een kadervisie is vastgesteld, kan de deelgemeente een standpunt innemen over het vernieuwingsplan van COM.WONEN.

Motie unaniem
Dat vindt de deelgemeenteraad van Feijenoord. De raad nam donderdag 14 september unaniem een motie aan, waarin het dagelijks bestuur wordt verzocht geen onomkeerbare stappen te nemen voordat de deelraad een kadervisie heeft vastgesteld waaraan sloop- en nieuwbouwplannen getoetst kunnen worden.

Sloop 85 woningen aanleiding
Aanleiding voor de motie is de voorgenomen sloop van 85 woningen aan de Bree, Maarland, Langegeer en Klaphek ten behoeve van de bouw van ouderenhuisvesting. Bewoners, verenigd in een actiecomité, hebben bewijzen geëist voor de door COM.WONEN aangevoerde slechte bouwtechnische staat van hun woningen.

Goede onderbouwing gewenst
Het dagelijks bestuur (DB) van de deelgemeente wil ook een goede onderbouwing voordat een standpunt kan worden ingenomen en een discussie wordt aangegaan met de deelraad en bewoners. De corporatie is verzocht om vóór 15 oktober informatie aan te leveren over de noodzaak en gevolgen van de mogelijke sloop en ook over alternatieven.

Bewoners serieus nemen
De raad benadrukte in de motie dat georganiseerde bewoners serieus genomen moeten worden. Het dagelijks bestuur is gevraagd het belang van participatie onder de aandacht te brengen bij verhuurders en corporaties

Monumentale status
Verder bepleit de motie dat in een kadervisie afwegingen gemaakt worden tussen de monumentale status van Vreewijk, de kwaliteit van woningen en de woonbehoeftes in de wijk en de gevolgen voor de sociale samenhang.

Actief lobbyen voor status
De deelraad wil ook dat het dagelijks bestuur actief gaat lobbyen voor de status Beschermd Stadsgezicht voor Tuindorp Vreewijk. In het verleden is hiervoor een procedure gestart. In een op 14 september eveneens unaniem aangenomen motie dringt de raad aan op een snelle afronding van de procedure.

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de griffie van de deelgemeente Feijenoord, via telefoonnummer (010) 291 63 56.

(foto: De deelraad wil dat het dagelijks bestuur actief gaat lobbyen voor de status Beschermd Stadsgezicht voor Tuindorp Vreewijk.)