Voedsel en Waren Autoriteit

Risico's van twee illegale hormonen beoordeeld

20 september 2006 - nieuwsbericht

Er is geen sluitend bewijs voor gezondheidseffecten bij mensen als gevolg van de consumptie van vlees van runderen die zijn behandeld met de illegale kunstmatige hormonen estradiol en testosteron. Het uitblijven van gezondheidseffecten kan evenmin worden aangetoond. Tot deze slotsom komt het bureau Risicobeoordeling van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op grond van een literatuurstudie door het RIVM en het RIKILT.

Aanleiding voor de literatuurstudie is de onderschepping, eind 2005, door de Algemene Inspectiedienst en de Voedsel en Waren Autoriteit van 140 runderen die behandeld waren met de genoemde kunstmatige hormonen. Het vlees is afgekeurd voor consumptie en vernietigd.

Bureau Risicobeoordeling (VWA) heeft gekeken naar de risico's van vlees met spuitplekken en vlees zonder spuitplekken, voor kinderen, volwassenen en zwangere vrouwen, bij incidentele en herhaaldelijke consumptie. Uit de analyse blijkt dat risico's met name voor de consumptie van spuitplekken (de plaats waar de hormonen in het dier zijn geïnjecteerd) niet kunnen worden uitgesloten.

Uit de praktijk van het toezicht blijkt dat de kans dat consumenten vlees met illegale hormonen op hun bord aantreffen zeer gering is. Opeenvolgende controlemomenten in het productieproces door bedrijfsleven én overheid sluiten bijna uit dat vlees met illegale hormonen de consument bereikt.

In Europa zijn stoffen met een groeibevorderende effect, zoals de genoemde hormonen, verboden. Het gebruik van hormonen is alleen toegestaan op medische gronden, bijvoorbeeld bij vruchtbaarheidsproblemen van koeien.