Aalberts Industries

datum 20 september 2006

Aalberts Industries oneens met boete Europese Commissie

Aalberts Industries N.V. heeft vandaag bericht ontvangen dat de Europese Commissie een boete van EUR 100,8 miljoen heeft opgelegd aan Aalberts Industries. Aalberts Industries heeft de motivering van de beschikking waarbij ook aan andere in de branche werkzame ondernemingen boetes zijn opgelegd, nog niet ontvangen. De boetes hebben betrekking op een onderzoek dat de Europese Commissie instelde naar mogelijk in het verleden gemaakte prijsafspraken.

De aan Aalberts Industries opgelegde boetes hebben betrekking op dochterondernemingen in Duitsland en Frankrijk waarin van derden gekochte ondernemingen zijn geïntegreerd. Het is niet duidelijk in hoeverre de boetes betrekking hebben op de periode voordat deze ondernemingen door Aalberts Industries waren gekocht.
In het kader van de verkrijging van deze ondernemingen door Aalberts Industries zijn regelingen getroffen voor het geval deze, voordat zij deel gingen uitmaken van de Aalberts Industries Groep, zich schuldig hebben gemaakt aan mededingingsrechtelijke inbreuken. Op grond van deze regelingen zal Aalberts Industries, nadat de motivering is ontvangen, ook met de betrokken verkopers overleg plegen over te nemen stappen naar aanleiding van de door de Commissie opgelegde boetes.

Aalberts Industries is van mening zelf geen mededingingsregels overtreden te hebben en is het wat haar betreft daarom niet eens met de uitkomst van het onderzoek en zal tegen het besluit van de Commissie beroep aantekenen. Nadere berichtgeving volgt nadat Aalberts Industries de toelichting op de beschikking heeft ontvangen en Aalberts Industries het besluit van de Commissie heeft kunnen bestuderen.

Aalberts Industries N.V. Sande nburgerlaan 4 3947 CS Langbroek Postbus 11 3940 AA Doorn Nederland Handelsregister Utrecht nr 30089954 (t) +31 (0)343 565080 (f) +31 (0)343 565081 ABN AMRO Bank nr 41.97.88.573 (e) info@aalberts.nl (w) www.aalberts.nl BTW-nr NL005850897B06

meer informatie bij
J. Aalberts/J. Eijgendaal e-mail info@aalberts.nl telefoon +31 (0)343 565 080


---- --