Docdata NV

Te verspreiden op woensdag 20 september 2006

P E R S B E R I C H T

DOCdata bereikt overeenstemming over de uitgangspunten voor de overname van e-Solutions bedrijf Braywood in het Verenigd Koninkrijk

DOCdata N.V. maakt vandaag bekend overeenstemming te hebben bereikt met het management en de aandeelhouders van Braywood over de uitgangspunten voor het nemen van een belang van 76% in het geplaatst aandelenkapitaal van Braywood Holdings Limited in Witney (Verenigd Koninkrijk) met een optie op het overnemen van de resterende 24% van het geplaatst aandelenkapitaal in vier gelijke delen van 6% per jaar gedurende de vierjarige periode van 2007 tot 2010. Braywood Holdings Limited houdt 100% van het geplaatst aandelenkapitaal van Braywood Marketing Services Limited in Witney (Verenigd Koninkrijk), welke deelneming verantwoordelijk is voor alle operationele activiteiten van Braywood. Zowel het management van Braywood als van DOCdata beschouwen de beoogde transactie als een uitgelezen kans om de groei te versnellen ten aanzien van het aanbieden van bestaande en nieuwe diensten op de e-commerce markt in het Verenigd Koninkrijk.

De directie van DOCdata N.V. zal de kenmerken van de definitieve overeenkomst (te bereiken in de komende weken) ter goedkeuring voorleggen aan de DOCdata aandeelhouders in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke zal worden gehouden medio november 2006 op het hoofdkantoor in Waalwijk. De agenda voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal samen met relevante documentatie omtrent de beoogde overname uiterlijk twee weken voorafgaand aan de vergadering worden gepubliceerd. Tot dat moment zullen geen verdere details worden gegeven over de financiële implicaties van deze transactie.

De beoogde overname van Braywood ondersteunt en versnelt de implementatie van de nieuwe strategie, genaamd `Visie 2010: "Gear to Growth"' waardoor DOCdata zal transformeren van een voornamelijk productiegericht bedrijf naar een innovatief dienstverlenend bedrijf. DOCdata zal haar e-Solutions Groep in de komende jaren verder ontwikkelen tot een "full service e-Commerce" bedrijf. Dit houdt in dat DOCdata aan bedrijven die hun producten of diensten gedeeltelijk of geheel via het internet aanbieden in Europa een volledige oplossing zal bieden. Naast fijnmazige fysieke distributiediensten (e-Fulfilment Solutions) zal DOCdata diensten aanbieden, waaronder het afhandelen van betalingsverkeer (e-Payment Solutions) en het aanbieden van e-commerce applicaties en diensten (e-Commerce Solutions). Door deze beoogde overname van Braywood breidt DOCdata de e-Solutions Groep uit naar het Verenigd Koninkrijk met de intentie om het beste e-Solutions bedrijf in het Verenigd Koninkrijk te worden.

Pagina 1 van 2

Op dit moment verleent Braywood de volgende e-Solutions diensten:

`Multi-Channel Fulfilment': het aanbieden van fulfilment oplossingen aan postorder en e-commerce bedrijven die dit willen uitbesteden. Het bezorgen van producten direct aan klanten, inhoudende alle onderdelen van de dienstverlening zoals callcenter, webintegratie, opslag en `pick & pack'. De expertise van Braywood op het gebied van het ontwikkelen van technologisch gestuurde oplossingen voor hun klanten heeft hen in staat gesteld hun concurrenten te overtroeven en hun klanten een perfect op maat gemaakte oplossing te kunnen aanbieden.

`Donation Handling' voor charitatieve instellingen: gebruikmakend van hun unieke benadering in het aanbieden van technologisch gestuurde oplossingen heeft Braywood in staat gesteld om één van de top drie aanbieders te worden van deze belangrijke uitbestede dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk. Middels het aanbieden van `Campagne and Response management', database ontwikkeling en management services, customer service, `thanking & banking' diensten, datacapture en fulfilment van bevestigingsbrieven biedt Braywood toonaangevende oplossingen aan de charitatieve sector in het Verenigd Koninkrijk.

Braywood verwacht over de financiële periode van 1 april 2006 tot en met 31 december 2006 een omzet te realiseren van £ 3,1 miljoen en heeft op dit moment gemiddeld ongeveer 100 personen in dienst. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de onderneming: www.braywood.co.uk

DOCdata e-Solutions Groep houdt zich bezig met e-fulfilment, e-payment en e-commerce oplossingen voor concept en content owners. Hierbij biedt DOCdata zowel Business-to-Business als Business-to-Consumer oplossingen voor haar klanten. Industrial Automation Integrators ontwerpt, bouwt en levert enerzijds productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor toepassing in onder andere documentbeveiligingssystemen voor veiligheidsdrukkers en bewerkingssystemen voor verpakkingsmaterialen. Anderzijds biedt Industrial Automation Integrators beveiligingskenmerken ten behoeve van authenticatie aan. DOCdata Media Groep is een vooraanstaande onafhankelijke dienstverlener voor media uitgevers op het gebied van film, audio, multimedia en software in Europa.

Waalwijk, Nederland, 20 september 2006 ­ DOCdata N.V. (Euronext Amsterdam: DOCD)

Verdere informatie: DOCdata N.V. M.F.P.M. Alting von Geusau CEO Tel. 0416 631 100 Pagina 2 van 2


---- --