Ingezonden persbericht


Heerenveen, 20 september 2006

Persbericht

ROTTERDAM

'SPORTGEMEENTE 2006'
.
Heerenveen, 20 september 2006 - Rotterdam heeft de eretitel 'Sportgemeente 2006' in de wacht gesleept. Uit handen van secretaris-generaal Roel Bekker van het ministerie van VWS ontving de Rotterdamse wethouder sport, de heer Bolsius een kunstcheque en een bord met de vermelding 'Sportgemeente 2006'. Deze borden worden geplaatst bij de grote invalswegen van de gemeente Rotterdam. Een promotiekist met vlaggen, stickers en ballonnen gaat Rotterdam ondersteunen om bekendheid te geven aan deze eretitel.

Het was een spannende nek-aan-nek-race tussen de genomineerde gemeenten Eindhoven, Hellendoorn, 's Hertogenbosch en Rotterdam. Unaniem besloot de jury - bestaande uit vertegenwoordigers van VSG, NOC*NSF en de VNG - Rotterdam de titel van Sportgemeente 2006 toe te kennen. Rotterdam heeft de laatste jaren indrukwekkende en concrete resultaten geboekt met haar sportbeleid. Het Rotterdamse sportbeleid scoort goed op het terrein van sportparticipatie, accommodaties, evenementen en verenigingsondersteuning. Opvallend is de stijging van het aantal leden van sportverenigingen met 5%, de modernisering van 80 gymzalen en 43 trap- en speelveldjes, het aanstellen van vakleerkrachten bewegingsonderwijs met een duale aanstelling, de organisatie van vele topsportevenementen, de oprichting van een stichting voor verenigingsondersteuning en de toename van sportparticipatie van burgers met een laag inkomen.

Het Rotterdamse sportbeleid is breed en veelzijdig. Rotterdam manifesteert zich als sportstad waar topsport en breedtesport hand in hand gaan. Onder het motto 'in de haarvaten van de stad dient het te gebeuren' streeft Rotterdam ernaar sport te behouden of terug te laten keren in de stadswijken. Concreet worden speelplaatsen omgebouwd tot sportplaatsen en speelpleinen tot sportpleinen.

Rotterdam is één van de koplopers op het gebied van vernieuwingen in de relatie tussen sport en onderwijs met o.a. het actieprogramma 'Voeding en Beweging ' om de jeugd te stimuleren tot meer bewegen. Naast traditionele sporten krijgen nieuwe sporttrends zoals skaten, street dance, floor ball en disc golf de ruimte. Rotterdam geniet bekendheid met bijzondere sportevenementen zoals Monaco aan de Maas, Red Bull Air Race, X sports en World Cup Big Air snowboarding.

De winnaar van de verkiezing van Sportgemeente van het Jaar 2006 scoort dus goed op alle thema's waarop de achttien deelnemende gemeenten zijn beoordeeld. Rotterdam is op diverse terreinen een voorloper, gericht op de lange termijn, zet sport in als doel en middel, heeft integraal werken als uitgangspunt, werkt met prestatieafspraken en productbegrotingen, zorgt voor monitoring van sportontwikkelingen, zorgt voor evaluatie van beleidseffecten, investeert niet alleen in hardware maar ook in software.

Rotterdam heeft aangeboden de opgedane ervaringen met andere gemeenten te willen delen.

De verkiezing van de 'Sportgemeente van het Jaar' is dit jaar voor het eerst georganiseerd door Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

----------