Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ross stimuleert verpleeghuizen tot meer handen aan het bed

Persbericht, 20-9-2006

Staatssecretaris Ross-Van Dorp wil de verpleeghuizen stimuleren doelmatiger te werken. Zij geeft de verpleeghuizen volgend jaar extra middelen om 2500 á 3000 extra verzorgenden en verplegenden aan te nemen. Als tegenprestatie vraagt zij de verpleeghuizen dat zij elk jaar één procent meer handen aan het bed realiseren.

Voor volgend jaar stelt zij 63 miljoen euro beschikbaar. De verpleeghuizen worden begin 2008 met hetzelfde bedrag beloond als zij kunnen laten zien dat zij in 2007 één procent doelmatiger zijn gaan werken. Als gevolg van deze aanpak moet de arbeidsproductiviteit volgens Ross stijgen van 56,3 procent in 2007 tot 60,3 procent in 2011 en zouden er in dat jaar 4000 extra mensen in de verpleeghuizen werken.

Ross kiest voor deze aanpak omdat zij de verpleeghuizen wil helpen de bedrijfsvoering te verbeteren, zodat er meer daadwerkelijke zorg aan de geleverd wordt. Daarnaast acht zij het aannemen van 2500 extra personeelsleden oplopend tot 4000 realistisch gezien de aantrekkende arbeidsmarkt. `Deze aantallen zullen al een geweldige inspanning vragen', aldus Ross.