Provincie Limburg

Martin Eurlings: Limburg gaat voor vijf hoofdprijzen.

Gisteren is in de miljoenennota duidelijk geworden dat er uit het Fonds Economische Structuurversterking 150 miljoen euro beschikbaar komt voor een majeur project op het gebied van medische technologie: Centre for translational Molecular Medicine (CtMM). Dit is één van de projecten uit de Limburgse versnellingsagenda waar het academisch ziekenhuis Maastricht, de Universiteit Maastricht en Philips een hoofdrol spelen. Martin Eurlings gedeputeerde Economische Zaken: Dit is een geweldige opsteker voor de versnellingsagenda en haar partners. CtMM is een project waarin tientallen bedrijven en instellingen mee investeren. Het geeft een prima impuls aan Zuid Limburg als dé Health Care and Cure regio. Maar we verwachten als Limburg meer van Den Haag. Wij gaan voor vijf hoofdprijzen. Nog dit jaar willen we van het Rijk duidelijkheid over investeringen voor drie andere majeure projecten uit de versnellingsagenda: het programma Biomedische Materialen (BMM), het project Klavertje Vier en de propeenpijpleiding voor het Chemie-cluster rondom Chemelot. Daarnaast vragen we meer geld voor de BSRI-regeling (oude IPR regeling) voor het binnenhalen van een aantal grote investeringsprojecten voor Limburg, zoals ontwikkelingen op het gebied van Zonne-energie. Wel constateren we dat Limburg nog nooit zo aan zijn trekken lijkt te komen als nu. Een bewijs dat heldere keuzes en het inzetten op majeure projecten zoals in de versnellingsagenda is gebeurd, loont.

Centre for translational Molecular Medicine (CtMM) Dit centrum moet (inter)nationaal een leidende rol gaan spelen in de ontwikkeling van molecular diagnostics en molecular imaging technologieën met effect op moleculaire therapie. Deze ontwikkelingen kunnen vroegtijdige diagnose en gepersonaliseerde behandeling van patiënten mogelijk maken. Het instituut gaat een belangrijke bijdrage leveren aan een nieuwe generatie oplossingen voor een verbeterde gezondheid en gezondheidszorg. Dit gebeurt door het toepassen van innovatieve technologieën op het gebied van instrumentatie en materialen (zie Biomedische Materialen BMM), verweven met klinische toepassing.

Biomedische Materialen (BMM)
Dit programma is een brede samenwerking tussen Nederlandse universiteiten, academische ziekenhuizen en bedrijfsleven om te komen tot nieuwe producten met biomedische toepassingen. DSM heeft hierbij een voortrekkersrol. De betrokken partijen verrichten veel inspanningen op fundamenteel en toegepast onderzoek. BMM is een must. Vergrijzing, veranderende levensstijlen en een toenemende vraag naar een hogere kwaliteit van leven hebben een wereldwijde noodzaak gecreëerd voor efficiëntere en effectievere medische applicaties en behandelingen. De focus ligt op lokale afgifte van medicijnen via implantaten en weefselherstel van ziek of beschadigd weefsel. Andere toepassingen richten zich op het precies doseren en bereiken van medicatie op de juiste plek en het juiste moment (het zogeheten time release-concept). Ook dit project is een belangrijke boost voor de profilering van Limburg als gezondheidsregio. De gevraagde bijdrage van het Rijk voor BMM is 60 miljoen euro.

Klavertje Vier
Greenport Venlo is in omvang het tweede kassengebied van Nederland en groeit, zelfs tegen de trend in. De unieke economisch-geografische ligging maakt dat 30 miljoen consumenten in een straal van honderd kilometer prima bereikbaar zijn. Inmiddels wordt ten behoeve van Greenport Venlo intensief door ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en de overheid (de vier Os) samengewerkt aan het realiseren van een reeks innovatieve projecten en initiatieven die gericht zijn op het versterken van de economie. Het project Klavertje Vier gaat om de gebiedsontwikkeling (ontwikkeling tradeport Noord Venlo en glastuinbouwgebieden Californië en Siberië inclusief tangent A73 / A67) waarmee de innovatiekracht van de agro/food-nutrition sector in Greenport versterkt wordt. Voor het project Klavertje Vier wordt van het Rijk ruim 30 miljoen euro gevraagd.

Propeenpijpleiding voor het chemiecluster
Voor de versterking van het chemie-cluster is het van belang dat de propeenpijpleiding van Rotterdam naar het Belgische en Duitse achterland als hoofdinfrastructuur wordt aangelegd. Vervolgens kunnen bedrijven vanuit het Limburgse chemiecluster daarop aanhaken. Van het Rijk wordt voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur 20 miljoen euro gevraagd.

Meer geld voor de BSRI-regeling
De BSRI-regeling (oude IPRregeling) is bedoeld om subsidie te geven aan bedrijven die zich willen vestigen in Nederland en daarbij meer dan 13,8 miljoen investeren. Geld dat ook in de toekomst hard nodig is om de Limburgse economie te versterken en bedrijven naar Limburg te halen aldus Martin Eurlings. Wij moeten dezelfde subsidies kunnen geven als de subsidies die in onze buurlanden Nordrhein Westfalen en België gegeven worden. Op dit moment spelen bijvoorbeeld besluiten van firmas als Scheuten en Solland op het gebied van Solarsystems in Limburg of het Duitse grensgebied. Hiervoor hebben we zeker 30 miljoen euro nodig.

20-9-2006 14:17