Ingezonden persbericht


Persuitnodiging:

¤150,000 voor ondernemers tegenn armoede

20 September 2006

Geachte redactie,

Op vrijdag 29 September 2006 reiken Nederlandse bedrijven en NGO's ¤150,000 in prijzengeld uit aan 25 onderneemers die uit heel de wereld naar Nederland zijn gekomen voor de finale van de Business in Development (BiD) Challenge. De 25 finalisten zijn uit meer dan 1600 ingezonden ondernemersplannen geselecteerd. 350 Nederlandse professionals van bedrijven en NGO's hebben zich de afgelopen 9 maanden actief ingezet voor de competitie als coach of jury lid. De eerste BiD Challenge in 2005 resulteerde in de start van 17 nieuwe bedrijven (16 anderen zijn nog in de opstartfase) en 550 nieuwe banen in ontwikkelingslanden.

Tijdens het evenement onderzoeken ruim 400 prominente vertegenwoordigers van Nederlandse en internationale bedrijven, NGO's, politici, investeerders en ondernemers hoe zij kunnen bijdragen aan de start van de top 76 BiD Challenge plannen. Tevens presenteert het World Resourses Institute voor het eerst de resultaten van haar onderzoek naar de markt voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden, de zogenaamde base of the pyramid market.

Mede namens de NCDO, de Rabobank, FMO, ICCO en het Ministerie van Buitenlandse zaken nodig ik u van harte uit als onze gast op de BiD Challenge Marketplace en Award Event die worden gehouden op vrijdag 29 september in het Rabobank Auditorium in Utrecht.

Graag vernemen wij voor woensdag 27 september 14.00 uur via het bijgevoegde responsformulier of wij op uw komst mogen rekenen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving. De winnaars worden op 28 september om 14:00 aan de aangemelde pers (onder strikt embargo) bekend gemaakt. 'Het lijkt mij zo'n beetje een van de beste manieren van armoedebestrijding . De BiD Challenge gaat niet alleen over bewustwording maar vertegenwoordigt concrete actie. Het geeft mensen de mogelijkheid de wereld te verbeteren met hun kennis en dat is enorm motiverend, daar worden mensen happier van. Dat zie ik bij mijzelf en mijn collega's in het Nederlandse bedrijfsleven.' Hans Lubbers - ING -BiD Challenge Co Coach 2006

Ondernemerschap als instrument voor armoedebestrijding De BiD Challenge is een internationale bedrijfsplancompetitie voor armoedebestrijding en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. De Challenge is hiermee een concreet voorbeeld van hoe bedrijven direct kunnen bijdragen aan de acht millenniumdoelen van de Verenigde Naties. De Challenge is een initiatief van het Business in Development-programma van de NCDO en wordt ondersteund door 26 Nederlandse bedrijven en organisaties. Leontien Peeters, Manager Communication and Events telefoon (020) 427 8779, e-mail: leontien@fairventures.nl Kijk voor meer informatie over de BiD Challenge op www.bidchallenge.org

Programma BiD Challenge Marketplace and Award Event

Vrijdag 29 september 2006 - Rabobank Utrecht, Croeselaan 18

10:00 - 11:00 Bekendmaking BOP onderzoeksresultaten WRI en registratie 11:00 -- 12:30 Opening met BiD Challenge Talkshow 12:30 - 15:30 * 13:00 - 14:00: Politiek debat: from recognition to action
* 14:15 - 15:00: Elevator pitches 15:30 - 17:00 Award ceremony
17:00 - 19:00 Borrel

De dag wordt geopend met een talkshow over het hoe en waarom van de BiD Challenge met o.a. Bart Jan Krouwel (Directeur Duurzaamheid en Maatschappelijke betrokkenheid - Rabobank), Paul Menkveld (Directeur Duurzame Economische Ontwikkeling - Ministerie van Buitenlandse Zaken), Rutger Koopmans (Directeur ING Wholesale Banking), Arthur Arnold (CEO FMO) en Jack van Ham (Directeur ICCO). Een interactief stemsysteem zorgt ervoor dat de zaal actief kan mee debatteren.

Op de BiD Challenge Marketplace worden 76 BiD Challenge bedrijfsplannen gepresenteerd. Via een interactief netwerksysteem komen ondernemers, investeerders, bedrijven, fondsen en NGO's met elkaar in contact. Doel is het verwezenlijken van zoveel mogelijk start-ups. In het Media Café vindt tegelijkertijd het debat 'Van erkenning tot actie' plaats tussen politici (o.a. Diederik Samson en Farah Karimi) en Nederlanders die hebben bijgedragen aan de Challenge als deelnemer of coach. Discussiepunt is de rol van het bedrijfsleven bij duurzame ontwikkeling. Na het debat vindt in dezelfde ruimte de BiD Challenge Elevator Pitch plaats. Vier BiD Challenge ondernemers krijgen ieder 2 minuten om hun plan te presenteren aan een groep van investeerders en fondsvertegenwoordigers. Tijdens de Award Ceremonie worden de prijzen uitgereikt en de resultaten van de BiD Challenge Marketplace gepresenteerd.

De BiD Challenge heeft wederom bewezen een dynamisch en creatief initiatief te zijn voor startende ondernemers; een inspirerend voorbeeld voor het stimuleren van het midden en klein bedrijf in ontwikkelingslanden. Paul Menkveld - Directeur Duurzame Economische Ontwikkeling - Miniisterie van Buitenlandse Zaken

Responsformulier

BiD Challenge Marketplace and Award Event - 29 September 2006 - Utrecht (Kruis a.u.b. aan wat van toepassing is)

â-¡ Ja! Ik kom met ........personen

â-¡ Ik neem een camera ploeg mee

â-¡ Ik heb/we hebben interesse in het bijwonen van de volgende onderdelen: O 11 :00 - 12 :30 Opening met Talkshow O 13:00 - 14:00 Politiek debat
O 14:15 - 15:15 Elevator pitches
O 15:30 -