Gemeente Weert

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE ROGSTAEKERS EN DE GEMEENTE WEERT

20 september 2006

Parkeerplaats Penitentenstraat

ROGSTAEKERS EN GEMEENTE EENS OVER LOCATIE FEESTPAVILJOEN

De gemeente Weert en de Rogstaekers zijn het eens geworden over plaatsing van het Rogstaekers-paviljoen op het parkeerterrein aan de Penitentenstraat nabij de Nazarethsteeg. De keuze voor deze locatie geldt niet alleen voor dit jaar, maar voor de komende drie carnavalsseizoenen. De Rogstaekers gaan nu vergunning aanvragen voor het plaatsen van hun paviljoen op deze parkeerplaats.

In het belang van alle partijen zijn de voor- en nadelen van de locatie uitvoerig besproken en daar waar mogelijk aangepast. De gemeente Weert biedt de Rogstaekers op zoveel mogelijke punten ondersteuning. Zo zullen er voorzieningen aangebracht worden die de locatie zowel esthetisch als vanuit het oogpunt van veiligheid zullen opwaarderen. Daarbij wordt o.a. gedacht aan een schutting met vastelaovundjbeschilderingen door bijvoorbeeld de schooljeugd. Ter compensatie van een te verwachte omzetdaling door plaatsing buiten de binnenstad, wordt de sluitingstijd aangepast naar 01.00 uur en wordt het organiseren van meer activiteiten mogelijk. De gemeente Weert heeft toegezegd mee te denken over de bewaking van het paviljoen overdag in combinatie met het schoonhouden van het omliggende terrein en paviljoen. Om de energiekosten te drukken stelt de gemeente een aggregaat ter beschikking, de brandstofkosten blijven echter voor rekening van de Rogstaekers. Ook aan de vraag voor het aanlichten van de locatie vanaf de Singel/Beekpoort wordt tegemoet gekomen. Het paviljoen wordt geplaatst voor een periode van drie weken.

Parkeerdek stadhuis
De afgelopen twee jaar heeft het Rogstaekers-paviljoen op het parkeerdek (Stadhuisplein) gestaan. De omwonenden daar was echter beloofd dat het paviljoen er niet meer dan twee jaar zou staan. Daarom viel deze locatie nu af.

Zoektocht naar locatie
Gezien de nauwe relatie van De Rogstaekers met de Weerter binnenstad is gezocht naar een passende locatie in de binnenstad of een locatie gelegen in de directe omgeving van de binnenstad. Bij de keuze van een locatie moest men rekening houden met o.m. het terreinoppervlak dat nodig is voor het feestpaviljoen, geluidsoverlast rond het paviljoen, bevoorrading van het paviljoen en de parkeercapaciteit.

Nieuwe Markt
Het huidige college van Burgemeester en Wethouders wil meer invulling geven aan de Nieuwe Markt als evenemententerrein. Daarom is bekeken of het mogelijk was het feestpaviljoen te plaatsen op de Nieuwe Markt. Daarvoor heeft de gemeente overleg gevoerd met omwonenden, ondernemers op de Nieuwe Markt en de vertegenwoordigers van de weekmarkt. Daaruit bleek dat deze groepen de Nieuwe Markt voor het feestpaviljoen van de Rogstaekers een minder geschikte locatie vonden. Dit kwam vooral door de tijdsduur van de opstelling van het paviljoen. Daarom heeft de gemeente gezocht naar een andere locatie.

Penitentenstraat/Nazarethsteeg
Uiteindelijk hebben de gemeente en de Rogstaekers de locatie van de parkeerplaats aan de Penitentenstraat ter hoogte van de Nazarethsteeg besproken. De brandweer bleek geen bezwaren te zien tegen het gebruik van die locatie.

2006.171 FS


---- --