Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Leiden, september 2006

Museum & School programma Leiden bereikt alle scholen

In het schooljaar 2005-2006 namen alle scholen uit Leiden en omliggende gemeenten deel aan het Museum & School programma van de Leidse musea. Met een deelname van honderd procent is het doel om museumbezoek structureel in te passen in het lespakket van basisscholen dit jaar bereikt.

Het Museum & School programma, dat in 2007 tien jaar bestaat, is een initiatief van de gemeente Leiden en de Leidse musea. De zes deelnemende musea en het Regionaal Archief bieden de leerlingen een op hun niveau toegesneden lesprogramma. Het bestaat uit een voorbereidende en evaluerende les op school, en een les in de erfgoedinstelling onder begeleiding van museummedewerkers. Ieder jaar bezoeken de leerlingen een andere erfgoedinstelling in Leiden, zodat ze bij het verlaten van de basisschool met alle musea en het archief hebben kennisgemaakt.

Een structurele inpassing van het museumbezoek in het lespakket van basisscholen is altijd het doel geweest van het Museum & School programma. In de afgelopen jaren nam gemiddeld 95% van alle scholen in en uit de Leidse regio deel. Het schooljaar 2005-2006 vormt de kroon op het werk: alle scholen deden mee. 15.000 basisschoolleerlingen liepen door de zalen van de Leidse musea en het archief. Maar liefst duizend leerlingen kwamen uit het special basisonderwijs. Ook scholen uit de regio Holland Rijnland beginnen Museum & School Leiden te ontdekken. Iedere erfgoedinstelling heeft dit schooljaar een groep ontvangen uit een nieuwe gemeente. In totaal ging het om vijfhonderd leerlingen.

Het Museum & School programma wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van het ministerie van OCW, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alkemade, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en de erfgoedinstellingen.

Persinformatie
Hans van de Bunte, Museumgroep Leiden, tel 071-5139186, hans@museumgroep.nl, www.museumgroep.nl

Deelnemende erfgoedinstellingen Museum & School Leiden: Hortus botanicus Leiden, Museum Boerhaave, Museum Volkenkunde, Naturalis, Regionaal Archief Leiden, Rijksmuseum van Oudheden en Stedelijk Museum De Lakenhal.


---- --