Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Geld voor energiezuinige glastuinbouw

20-09-2006 - Er komt meer geld voor het energiezuiniger maken van de glastuinbouw. Er worden subsidies gegeven aan energienetwerken, energiebesparingstechnieken en steun voor zogenaamde 'early adopters'; glastuinbouwers die als één van de eersten innovatieve energiebesparingsmaatregelen invoeren. In de komende drie jaar is daar elk jaar 35 miljoen euro voor beschikbaar. Daarnaast is er voor de hele glastuinbouw de mogelijkheid om gebruik te maken van al bestaande fiscale regelingen. Ook hiervoor is ongeveer 35 miljoen euro per jaar beschikbaar.

De glastuinbouw, één van de meest succesvolle economische sectoren, heeft het door de hoge gasprijzen moeilijk. Dat blijkt ook uit de verslechterende bedrijfsresultaten. Het is niet te verwachten dat de energieprijzen de komende jaren veel dalen. Vandaar dat het ministerie inzet op vermindering van het energiegebruik. Verschillende innovatieve systemen lijken goede resultaten te boeken; er loopt zelfs een experiment voor een energie-leverende kas.

Er komen drie stimuleringsregelingen waar glastuinbouwers gebruik van kunnen maken:
De stimulering van energie-innovaties bevordert de versnelde introductie en doorontwikkeling van nieuwe technieken, waar ook anderen van zullen profiteren; dit wordt de early-adopterregeling waar ook semi-gesloten kassen onder vallen.
Er komt een stimuleringsregeling voor energienetwerken. Daarbij koppelen bedrijven de energievoorziening aan elkaar waardoor via onderlinge afstemming van vraag en aanbod extra energiebesparing mogelijk wordt.
Met name voor energie-extensieve glastuinbouwbedrijven komt er subsidie voor een aantal energiebesparende maatregelen.

De bestaande fiscale maatregelen kunnen ook door de glastuinbouw sector worden gebruikt. In het pakket belastingverlaging 'Werken aan Winst' zitten voor deze ondernemers ook voordelen. Zo kunnen ondernemers die milieuvriendelijk hebben geïnvesteerd in bijvoorbeeld Groen Label Kassen deze blijven afschrijven tot de restwaarde. De algemene regel voor gebouwen wordt dat deze kunnen worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde.
Ook kunnen investeringen in energiezuinige systemen door de Milieu-investeringsaftrek worden afgetrokken van de winst, waardoor minder winstbelasting hoeft te worden betaald. Het percentage voor deze aftrek voor Groen Label kassen wordt verhoogd van 40% naar 50%. Deze fiscale maatregelen kunnen een lastenverlichting voor de glastuinbouw betekenen van ongeveer 35 miljoen euro per jaar. Daarnaast vallen de komende drie jaar álle kassen onder een speciale overgangsregeling waarbij de kassen tot de restwaarde kunnen worden afgeschreven. De verwachting is dat dit een lastenverlichting van ongeveer 22 miljoen euro voor de glastuinbouw oplevert. Deze maatregelen moeten nog goedkeuring krijgen van de Europese Commissie.