Bve RaadMBO: kabinet pleegt woordbreuk

Persbericht MBO Raad 20-09-2006

Het middelbaar beroepsonderwijs is verbijsterd over de onderwijsbegroting van het kabinet. Deze begroting is in strijd met de beloften, aldus voorzitter Margo Vliegenthart van de MBO Raad.

Het kabinet heeft dit voorjaar 162 miljoen euro, oplopend tot 268 miljoen euro voor 2011, extra middelen toegezegd om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, zoals in een brief aan de Tweede Kamer is vermeld. Uit de begroting voor 2007 blijkt nu dat deze middelen niet extra zijn maar door de scholen zelf moeten worden opgebracht. Het totale budget voor het MBO wordt in 2007 zelfs met 25 miljoen euro gekort. Gecombineerd met het stijgend aantal onderwijsdeelnemers betekent dit per saldo dat het gemiddelde bedrag per deelnemer met 3,5 procent wordt gekort. Vliegenthart noemt de handelwijze van het kabinet woordbreuk en volstrekt onbegrijpelijk.
---

Download brief MBO Raad aan fractievoorzitters (pdf, 51 kb)

Zie het origineel