Gemeente Leiden

Gemeente vulde het gat op dat Balkenende liet vallen

Leids minimabeleid het beste voor arme gezinnen

De ene gemeente geeft veel meer geld uit aan ondersteunende maatregelen voor arme huishoudens dan de andere. Dat blijkt uit een inventarisatie van de G27, de club van 27 middelgrote gemeenten. Leiden geeft per huishouden ruim 1200 euro en is daarmee koploper onder de Nederlandse middelgrote steden. Leiden dankt deze koppositie mede aan een groot scala aan extra inkomensondersteunende regelingen voor minima. Wethouder Jonas van Sociale Zaken van Leiden voegt daar aan toe: "De afgelopen jaren hebben veel mensen het onder de kabinetten Balkenende moeilijker gekregen. Het verschil tussen arm en rijk werd groter. Ik ben er trots op dat wij in Leiden er in zijn geslaagd een deel van die achteruitgang goed te maken. En wij gaan daar mee door; ook nu het economisch iets meer voor de wind lijkt te gaan."

Veel mogelijkheden voor Leidse minima
Leiden voert vrijwel alle wettelijk mogelijke regelingen uit. Zo heeft Leiden voor minima een collectieve ziektekostenverzekering, een declaratieregeling voor sportieve en culturele activiteiten en kunnen bepaalde schoolkosten worden vergoed. Ook komen 65-plussers met een minimuminkomen in aanmerking voor jaarlijkse eenmalige uitkering en bij hoge woonlasten kunnen ze gebruik maken van de woonlastenregeling. Daarnaast kent Leiden een eenmalige uitkering voor chronisch zieken en gehandicapten.

Campagne "Wat krijgen we nou?"
De gemeente Leiden richt zich momenteel vooral op het vergroten van de bekendheid van het Leids Minimabeleid en daarmee van het aantal gebruikers. Vorig jaar is daarom gestart met de campagne "Wat krijgen we nou?" Deze campagne richtte zich vooral op de declaratieregeling voor sportieve en culturele activiteiten. Het voorlopige resultaat is een verdubbeling van het aantal aanvragen. Het komende jaar wordt de campagne uitgebreid naar andere regelingen van het minimabeleid.

Belangrijke rol voor gemeenten
De gemeenten in Nederland vervullen een belangrijke rol bij het bestrijden van armoede. Naast de centraal geregelde wet- en regelgeving van het Rijk voeren gemeenten diverse maatregelen uit om lokale armoede onder hun burgers te bestrijden. De uitkomsten van het onderzoek onder de gemeenten van de G27 bevestigen dit beeld. Het armoedebeleid in de G27 kent globaal twee doelstellingen: het bevorderen van maatschappelijke participatie en ontplooiing en het bieden van inkomensondersteuning aan personen en huishoudens die dit gezien hun inkomen nodig hebben.

Nadere informatie:
Bert van den Ham, Bureau Communicatie gemeente Leiden, tel. (071) 516 51 18 en (06) 224 394 88.


---- --