EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

20-09-2006 - EVO: âversnelling infrastructuur Zuidvleugel cruciaalâ

Zuidvleugel cruciaalâ

De grote filedruk in een economisch zo belangrijke regio als Zuid-Holland, op zowel hoofd- als onderliggend wegennet, vraagt om constructieve oplossingen en wel op afzienbare termijn. Verladersorganisatie EVO is dan ook overwegend aangenaam verrast over de wijze waarop de plannen voor Zuid-Holland zijn bijgesteld.

Het is echter hoogst merkwaardig dat de verlenging van de A4 Midden-Delfland in aanmerking lijkt te komen voor tolheffing, terwijl er al honderden miljoenen beschikbaar zijn om deze 6,5 kilometer asfalt eindelijk aan te leggen. Tolheffing om de aanleg van infrastructuur te financieren is volstrekt uit den boze.

EVO stelt tevreden vast dat verbreding van een aantal cruciale onderdelen van de A4 Burgerveen-Leiden wordt versneld. Zoals EVO al aangaf in de recente Economische Wegwijzer met fileprognoses voor 2006, kan het toch niet zo zijn dat de files op dit traject alsmaar langer worden doordat het opleveren van twee aquaducten onnodig lang op zich laat wachten? Ook de oproep van EVO om de A13/A16 versneld aan te pakken is gehoord. Het kabinet geeft aan nog dit jaar te onderzoeken of dit traject in 2014 in plaats van 2020 gerealiseerd kan worden. Ook voor dit project ziet EVO tol niet als oplossing voor versnelde financiering, maar wel de versnellings- of kilometerprijs.

De netwerkanalyse voor de Zuidvleugel dient als basis voor betrouwbare reistijden in de regio. EVO verwacht veel van de financiële en bestuurlijke afspraken die hierover in het najaar gemaakt worden. EVO gaat ervan uit daar volledig bij betrokken te worden om de doorstroming van het voor de economie zo belangrijke goederenvervoer te kunnen garanderen.