Financial Markets Conduct opgericht

Fmc bv

Financial Markets Conduct opgericht
praktijk en toezicht op financiële markten gecombineerd tot nieuwe kansen.

Meer en meer lijken effectenuitgevende instellingen, hun adviseurs, investeerders en effectenbemiddelaars elkaar niet meer te begrijpen, waardoor bedreigingen een schaduw werpen op het ondernemen. Daarbij zijn standaardoplossingen steeds minder van toepassing en wordt de combinatie van praktijkervaring en toezichtervaring omtrent de diverse mores steeds belangrijker. Tegen die achtergrond is Financial Markets Conduct opgericht. Een bedrijf dat zich volledig richt op de strategische interactie op de financiële markten tussen alle partijen die op deze markten actief zijn. Daarbij valt te denken aan de interactie tussen uitgevende instellingen en investeerders (communicatie en beleid) maar ook de interactie van partijen onderling (transacties). Ook geeft Financial Markets Conduct advies ten aanzien van de mogelijkheden en kansen van financiële dienstverleners in de door de regelgeving veranderende financiële markten.

Gert Jochems (1964) is oprichter van Financial Markets Conduct b.v. Na een veelzijdige loopbaan in het effectenvak, onder meer als hoofd research bij F. van Lanschot, is hij de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van nieuwe verhoudingen op de financiële markten als gevolg van het toezicht daarop. Als senior toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten heeft hij sinds 2002 meegewerkt aan de totstandkoming van de wet Marktmisbruik en het toezicht daarop. Ook heeft hij een bijdrage geleverd aan het toezicht op de financiële verslaggeving.

Met ingang van 15 september wordt deze veelzijdige marktervaring onder de vlag van Financial Markets Conduct b.v. aangeboden aan professionele partijen op de financiële markten.