Erasmus MC


19-09-2006: Sterfte aan dikkedarmkanker kan in 20 jaar worden gehalveerd

Met bestaande kennis en methoden kan de sterfte aan dikkedarmkanker in 20 jaar tijd gehalveerd worden. Dit is de belangrijkste bevinding van onderzoekers van het Erasmus MC in samenwerking met Memorial-Sloan Kettering in New York, die in het volgende nummer van het toonaangevende medisch tijdschrift Cancer wordt gepubliceerd.

De onderzoekers hebben voor de Verenigde Staten doorgerekend wat de toekomstige sterfte aan dikkedarmkanker zou kunnen zijn bij verschillende ontwikkelingen van levensstijl, vroege opsporing en behandeling. Daaruit bleek dat onder gunstige ontwikkelingen, sterfte aan dikkedarmkanker in 20 jaar tijd met 50% kan worden verminderd. Het verhogen van deelname aan vroege opsporing was de belangrijkste factor achter deze toekomstige sterftedaling. Immers, hoe eerder deze vorm van kanker ontdekt wordt, hoe beter de behandelresultaten.

In Nederland is momenteel nog geen sprake van vroege opsporing van dikkedarmkanker, hoewel de ziekte ieder jaar bij ongeveer 10.000 mensen wordt geconstateerd en ongeveer de helft hiervan uiteindelijk aan de ziekte overlijdt. Het Erasmus MC start binnenkort een studie in de omgeving van Rotterdam om te onderzoeken in hoeverre in principe gezonde personen bereid zouden zijn om deel te nemen aan vroege opsporing van dikkedarmkanker. Afhankelijk van deze uitkomsten en van de uitkomsten van buitenlands onderzoek kan vervolgens berekend worden hoe in Nederland de sterfte aan deze vorm van kanker zich over 20 jaar ontwikkelt.

De verwachting is dat bij voldoende deelname aan vroege opsporing in combinatie met een gezondere levensstijl en verbeterde behandeling een afname van 50% ook in Nederland mogelijk is.


---

Het Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra. (UMCs) in Nederland en heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMCs. Andere UMCs die deel uitmaken van de NFU zijn het AMC, azM, LUMC, UMCG, UMC St Radboud, UMC Utrecht en VUmc. In totaal zijn 60.000 medewerkers verbonden aan de acht UMCs.