KNWV

Nieuwsbericht Watersportverbond

20-9-2006

Watersportverbond blij met afschaffing vergunningplicht marifoon en radar

Het Watersportverbond heeft met instemming gereageerd op het
kabinetsplan om de jaarlijkse vergunning voor het bezit van een marifoon en een radar voor de pleziervaart per eind 2007 af te schaffen. Vorige week maakte het Agentschap Telecom dit
kabinetsvoorstel bekend.

Nu moet nog elk jaar 50,- voor een marifoon- en 26,- voor een
radarvergunning worden betaald. Als de Tweede Kamer met het
kabinetsvoorstel instemt, is dat eind volgend jaar verleden tijd. Het marifoonexamen, dat iedere gebruiker moet afleggen om op een
verantwoorde wijze een marifoon te kunnen bedienen, blijft wel bestaan.

Woordvoerder Frank Jibben van het Watersportverbond: Wij zijn blij dat onze jarenlange lobby succes heeft gehad. De marifoon is namelijk een belangrijk hulpmiddel om de veiligheid op het water te vergroten. Het is van groot belang om de marifoon klantvriendelijker te maken, al was het alleen maar om de concurrentie met de mobiele telefoon het hoofd te bieden. Al jaren pleiten wij daarom voor de afschaffing van de jaarlijkse vergunningen. Onnodige administratieve rompslomp en dus overbodige geld-uit-de-zak-klopperij! Wij zijn daarom uitermate tevreden met het voorstel om deze regeling per eind 2007 af te schaffen. Dat scheelt de watersporter niet alleen in zijn portemonnee, maar is ook een belangrijke stap om de veiligheid op het water te vergroten.