V&VN: begroting VWS heeft te weinig oog voor mensen

V?

Utrecht, 20 september 2006

V&VN: begroting VWS heeft te weinig oog voor mensen

Investering in beroepen en opleidingen vormt lichtpunt

De begroting van het Ministerie van VWS voor 2007 is een technocratisch stuk, waarin systemen en geld centraal staan. Er is onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van de zorg en voor de motivatie en betrokkenheid van zorgverleners. Dat zegt Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) in een reactie op Prinsjesdag. Eén van de weinige lichtpunten in het document is de aandacht voor beroepen en opleidingen.

Systemen belangrijker dan mensen
V&VN betreurt het dat zowel de toon als de inhoud van de VWS-begroting een sfeer van getallen en van systemen ademt. Voorzitter Marian Kaljouw spreekt van een gemiste kans: De 400.000 verpleegkundigen en verzorgenden vormen het hart van de Nederlandse gezondheidszorg. Maar in de begroting vind ik ze niet terug. Dat is jammer, want de zorg blijft mensenwerk, dat draait om motivatie en deskundigheid.

Kwaliteit en betrokkenheid
Met de toenemende vergrijzing zal in de komende jaren de vraag naar zorg sterk gaan stijgen. Er dreigen dan ook grote personeelstekorten. Daarom is het van het grootste belang dat verpleegkundigen en verzorgenden zich betrokken blijven voelen bij de gezondheidszorg. Investeringen in de kwaliteit van de zorg die zij leveren is hiervoor een eerste voorwaarde. Hierdoor blijft werken in de zorg aantrekkelijk.

Investeren in beroepen en opleidingen
Ook ontplooiingsmogelijkheden zijn van groot belang om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden. Daarom ziet V&VN de nieuwe aanpak rond de beroepen en opleidingen in de zorg als een lichtpuntje. Door een betere afstemming van de beroepen en opleidingen ontstaan meer mogelijkheden voor verpleegkundigen en verzorgenden om binnen de zorg van baan te veranderen.


- - - - - -