Ministerie van Financiën

Uitgiftekalender staatsleningen vierde kwartaal 2006

nieuwsbericht | 20-09-2006 | Directie Voorlichting

Het Agentschap van het ministerie van Financiën heeft de uitgiftekalender voor het vierde kwartaal 2006 bekend gemaakt.

Het vierde kwartaal kent twee uitgiftemomenten. Op 10 oktober wordt de 10-jaars 4% juli 2016 heropend via een tap. Het uitstaande volume van deze lening bedraagt op dit moment 7,3 miljard euro. Het Agentschap streeft ernaar deze lening nog dit jaar een volume te geven van minimaal 10 miljard euro. In november wordt de 3-jaars 2,75% april 2009 heropend via een tap. Deze lening bereikt naar verwachting begin 2007 een omvang van minimaal 10 miljard euro. De repo-faciliteit garandeert dat Primary Dealers te alle tijden de mogelijkheid hebben om bij de Nederlandse Staat nieuwe DSLs af te nemen waarvan het uitstaande bedrag van EUR 10 miljard nog niet is bereikt.

Gedurende het afgelopen jaar zijn het Nederlandse EMU-saldo en het kassaldo in snel tempo verbeterd. Terwijl de Outlook 2006 in december nog uitging van een kastekort van 8 miljard euro, raamt de Miljoenennota voor dit jaar een kastekort van het Rijk van 3,6 miljard euro. Een verbetering van het kassaldo wordt in de regel in eerste instantie opgevangen door een geringer beroep op de geldmarkt. Om van een liquide markt voor Dutch Treasury Certificates verzekerd te blijven, moet nu ook het beroep op de kapitaalmarkt naar beneden worden bijgesteld. Zoals nu voorzien beloopt het kapitaalmarktberoep dit jaar circa 24 miljard euro, beduidend lager dan de ondergrens van de bandbreedte van 28 tot 35 miljard zoals die eerder is vastgesteld.

Voor 2007 wordt een kasoverschot voorzien van 1,9 miljard euro. In combinatie met aflossingen van kapitaalmarktleningen ter grootte van 27 miljard en een nagestreefde geldmarktstand aan het einde van dit jaar van 18,3 miljard euro resulteert dit in een totale financieringsbehoefte voor 2007 van 43,4 miljard euro. Het financieringsplan voor 2007 wordt in december bekend gemaakt.

DSL uitgiftekalender 4e kwartaal 2006

uitgiftedatum

DSL

Bedrag

settlement

10 oktober

Heropening 10-jaars (4% juli 2016)

EUR 2,5 - EUR 3,5 mld

13 oktober

14 november

Heropening 3-jaars (2,75% april 2009)

EUR 1,5 - EUR 2,5 mld

17 november

12 december

reservedatum

De Dutch Treasury Certificates (DTC's) worden in het vierde kwartaal zoals gebruikelijk geveild op de eerste en derde maandag van de maand via het Bloomberg Auctioning System (BAS). Steeds wordt naast een 3-maands DTC-programma afwisselend een DTC-programma met een looptijd van 6, 9 of 12 maanden aangeboden. Tijdens de eerste veiling van het kwartaal worden steeds drie programma's geveild. Gearceerde cellen duiden op nieuwe programma's. De uitgifte in het vierde kwartaal is conform de eerder gepubliceerde jaarkalender. Settlement vindt plaats twee dagen na uitgifte.

DTC uitgiftekalender 4e kwartaal 2006

Veilingdatum

3 maanden

6maanden

9maanden

12maanden

2 oktober 2006

15-12-06

30-03-07

28-09-07

16 oktober 2006

31-01-07

28-09-07

6 november 2006

31-01-07

30-04-07

20 november 2006

28-02-07

29-06-07

4 december 2006

28-02-07

31-05-07

18 december 2006

30-03-07

28-09-07

Minister Zalm geeft aan wat de stand van zaken is in de besprekingen met de gemeente Amsterdam over de minderheidsprivatisering van Schiphol.