Partij van de Arbeid


Den Haag, 20 september 2006


Vragen van het lid Koenders (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken


over de CIA-detentiecentra


1.

Wat houden de berichten in dat er kennelijk een streep wordt gezet onder de discussie over de geheime CIA-gevangenissen, zeker nu alle informatie over het verleden nog niet bekend is en deze zaak al uw politieke aandacht vereist?


2.

Gaat u dit onderwerp nu wel of niet in de NAVO aan de orde stellen?


3.

Hoe verhoudt zich het sluiten van de discussie over CIA-cellen met de EU-verklaring dat er een voortdurende dialoog met de Verenigde Staten zal blijven plaatsvinden over het gebruik van geheime detentie die niet conform het internationaal recht is?


4.

Hoe verhoudt zich een kennelijke streep onder de discussie met uw opmerking in het debat 'ik leg mij in het geheel niet neer bij wat er nu naar voren is gekomen'?


5.

Hoe verhoudt zich dit tot de noodzaak van een toezegging van de Amerikanen dat de EU-lidstaten op de hoogte worden gesteld, zodra zij wel opnieuw gebruik maken van de geheime CIA-detentiecentra? Vormt deze toezegging onderdeel van de dialoog?


6.

Wat is uw inzet, indien blijkt dat er wel opnieuw gebruik gemaakt zal worden van geheime detentiecentra door de Verenigde Staten?


7.

Bent u nog van plan uit te zoeken waar de overige 12 van de 26 gevangenen gebleven zijn, zoals u heeft toegezegd tijdens het debat op 13 september? Zo ja, hebt u daar inmiddels meer informatie over verkregen van de Verenigde Staten?


Bot: discussie CIA-cellen gesloten, NOS teletekst , 20-09-06


Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politiek nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal. Kijk nu op www.tweedekamer.nl