Gemeente Beuningen


Aantal zakjes met lege batterijen verdubbeld

In het eerste half jaar van 2006 zijn al meer zakjes met lege batterijen ingeleverd dan in het hele jaar daarvoor. Vanaf januari tot en met juni 2006 hebben consumenten bijna 850.000 zakjes met batterijen en briefjes met hun naam en adres bij de inzamelpunten ingeleverd.

Deze verdubbeling past in het beeld van de laatste jaren. Elk jaar was de opbrengst van de zakjes met bonnen en batterijen twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Het bewijst eens te meer dat de publiciteitscampagne "lege batterijen? Lever ze in en WIN!" op de televisie, radio en in tijdschriften steeds meer succes oplevert. Alle zakjes met briefjes en batterijen komen op het landelijk sorteercentrum in Ermelo binnen. Daar vindt maandelijks door een gerechtsdeurwaarder ook de trekking plaats van de winnaars van de reischeques.

De inzameling van batterijen in de gemeente Beuningen is met bijna 30% toegenomen. Hoewel dit een flinke toename is lopen we hiermee duidelijk achter bij de landelijke inzameling.