Ingezonden persbericht


Persbericht

BLOGS TOPPRIORITEIT VOOR COMMUNICATIEMANAGERS GROTE ONDERNEMINGEN

Blogs worden steeds meer topprioriteit voor grote ondernemingen in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek dat public relationsadviesbureau Porter Novelli heeft uitgevoerd onder de communicatiemanagers van 50 grote ondernemingen en organisaties in Nederland naar de awareness en het gevoerde beleid op het punt van blogging. Uit dit onderzoek blijkt dat blogs snel aan belang en invloed winnen. Bijna iedereen ziet ook de potentiële impact die blogs kunnen hebben op hun organisatie. Toch is lang nog niet iedere communicatiemanager actief bezig met weblogs. Concreet beleid ten aanzien van zowel de monitoring van blogs als het zelf pro-actief inzetten van weblogs als corporate communicatie- instrument ontbreekt nog in de meeste gevallen. De praktijk maakt duidelijk dat er honger is naar kennis en ervaring en dat blogging een van de belangrijke aandachtspunten is voor de communicatiepraktijk van de communicatiemanagers.

Bekendheid weblogs
Blogging is een fenomeen dat steeds meer aan bekendheid wint bij de communicatiemanager. Bijna een kwart van de respondenten zegt hiermee inmiddels zeer bekend te zijn. De meerderheid geeft aan redelijk bekend te zijn met blogs. Voor bijna een kwart is het nog een zeer duister gebied in het communicatiepalet. Het onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat kennis van de bloggingwereld nog relatief beperkt is. Zo zijn er grote verschillen te zien in de denkbeelden over de aantallen blogs in de wereld, maar bijvoorbeeld ook over de afzenders en herkomst van blogs. Weblogs winnen in de ogen van communicatiemanagers enorm aan belang. Een ruime meerderheid geeft aan dat voor hun werk weblogs het afgelopen jaar aan belang hebben toegenomen. Bijna iedereen is ook van mening dat ontwikkelingen met blogs een potentiële invloed hebben op hun organisaties. De helft van de ondervraagden denkt dat bloggers zelfs een grote crisis kunnen veroorzaken voor hun organisatie. Bijna de helft van de communicatie managers heeft eerder ook al voorbeelden gezien in de eigen organisatie of die bij van anderen. De meerderheid van de respondenten verwacht dat de ontwikkeling van blogs zich de komende jaar verder zal doorzetten. Men is echter terughoudend over de uiteindelijke impact. Zo denkt de minderheid dat blogs in de toekomst net zo belangrijk of zelfs belangrijker kunnen worden als traditionele media.

Beleid weblogs
Ondanks het belang van de weblogs, dat algemeen erkend wordt, zegt meer dan de helft van de respondenten niet echt goed voorbereid te zijn als het aankomt op de ontwikkeling van marketing en communicatie-programma's die inspelen op de behoeften waar het gaat om blogs. Een aantal organisaties geeft aan helemaal niet voorbereid te zijn. Het hebben van een corporate blog wordt door nagenoeg alle communicatie-experts als een nuttig instrument in de middelenmix ervaren. Een absolute meerderheid geeft aan dat het noodzakelijk is dat hun organisatie de weblogs regelmatig monitort om te weten hoe er over hen wordt gediscussieerd in de blogs. Eerlijk zijn communicatiemanagers over de actie die momenteel al plaatsvindt. Meer dan de helft heeft toe op dit moment nog niet nauwlettend te monitoren en daarmee te weten waarop men actie moet nemen.

/ / / /