Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176|Datum     |
|20 september |
|2006     |
|Nummer    |
|212      |

Martens 7 blijft voorlopig aan de ketting

Het binnenvaartschip Martens 7 die een verdachte lading vervoert, blijft aan de ketting totdat er duidelijkheid is over de lading en de verwerking ervan. Op dit moment zijn de ruimen van het schip gesloten en is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid en het milieu. De Regionale Milieudienst (RMD) en de politie controleren regelmatig. Het schip ligt aan een steiger bij de Afvalstoffen Terminal Moerdijk, die speciaal voor transport van gevaarlijk afval bestemd is.


Provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk laten dat in een gezamenlijke bewonersbrief aan de inwoners van de kern Moerdijk weten. In de brief wordt uitleg gegeven over de stappen die zijn gezet vanaf het moment dat de Martens 7 in Moerdijk is aangemeerd.