Partij van de Arbeid


PvdA Voorlichting


Den Haag, 20 september 2006


PvdA: Laat de huisarts zijn werk doen


De fractie van de PvdA heeft in het vanmiddag gevoerde debat met minister Hoogervorst over het Burgerservicenummer in de Zorg, voorgesteld de huisartsen helemaal vrij te stellen van de identificatieplicht van patiënten. De minister heeft toegezegd dat de huisartsen het eenvoudig en simpel, zonder veel rompslomp kunnen invoeren.
Het servicenummer dient ertoe om in de zorg het elektronische medicatiedossier en later het elektronisch patiëntendossier mogelijk te maken.


De vereniging van de huisartsen (LHV) heeft bij de Kamer erop aangedrongen niet te worden opgezadeld met nog meer administratieve lastendruk. Huisartsen moeten gewoon zorg kunnen verlenen, en niet in de rol van politieagent worden geduwd door de overheid", aldus PvdA-kamerlid Anja Timmer. De huisartsenvereniging is blij met het vanmiddag bereikte resultaat. Zowel de PvdA als de LHV volgen de invoering van het Burgerservicenummer in de Zorg op de voet en zullen bij eventuele knelpunten onmiddellijk aan de bel trekken.


Woordvoerder Anja Timmer 06 - 18 30 60 08


Met vriendelijke groet,


Chantal Linnemann

Secretaresse Voorlichting


Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid

Plein 2

K 104

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Tel: 070 318 2694

Fax: 070 318 2800

c.linnemann@tweedekamer.nl