Gemeente Barneveld


College presenteert begroting 2007

'Wensen van inwoners onze hoogste prioriteit' is het motto dat we aan de programmabegroting van 2007 hebben meegegeven. Wij willen zoveel mogelijk wensen realiseren die bij de inwoners leven. Wij zullen op een actieve wijze het initiatief nemen voor een modern en aantrekkelijk Barneveld op het gebied van zorg, onderwijs, wonen, sport en recreatie.

Wensen van de inwoners realiseren

Dingen beloven kan iedereen. U mag ons aanspreken op de aanpak. Wat gaan we zoal voor u doen? * Nieuwe huisvesting voor scholen, zoals basisschool De Burgt, Antoniusschool, Groen van Prinsterercollege, Christiaan Huygensschool, Johannes Fontanus College en Witsiuscollege. * Het verbeteren van de accommodaties van diverse sportverenigingen zoals MHCB, VVB, SDVB, VVOP, Spirit, DWS. * De gemeente 's nachts en in het weekeinde veiliger door extra toezicht. * Meer veiligheid door cameratoezicht. * Ondersteuning wijkplatforms voor betere leefbaarheid. * Voldoende parkeervoorzieningen in het centrum van Barneveld. * Betere kansen voor jongeren door versterkt jeugdbeleid. * Meer gemeentezaken via internet te regelen. * Bevordering van toerisme en recreatie. * Vergunningen voor evenementen voortaan gratis. * Stimuleren van culturele evenementen, zoals tentoonstellingen en een kunstmarkt. * De toekomst van zwembad De Glind zeker stellen. * Een fietspad langs de Renswoudseweg en de Eendrachtstraat. * Het realiseren van een skatebaan. * Agrarische bedrijven beter ondersteunen

Kortom, een groot aantal voorzieningen waar alle inwoners direct profijt van hebben.

Wat de overheid van ons vraagt

In Nederland is de afspraak gemaakt dat alle gemeentes samen zorgen voor de opvang van statushouders. Onze gemeente moet ervoor zorgen dat we jaarlijks een aantal statushouders kunnen opvangen.

Wat gaat het kosten?

Al deze wensen en de verplichtingen kosten meer geld dan dat er voor de komende jaren beschikbaar is. Het is daarom nodig de belasting aan te passen.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing gaat met 1,4% omlaag, omdat de verwerkingskosten zijn gedaald. We laten dit voordeel direct naar u als inwoner terugvloeien.

OZB

Naast de verhoging door de inflatie van 1,5%, stellen we voor de OZB in 2007 te verhogen. Dit betekent dat een eigenaar van een woning van 200.000,-- per jaar 50 meer kwijt is. In vergelijking met andere gemeenten behoren we na deze verhoging nog steeds tot de middenmoot. In percentage uitgedrukt, is de verhoging van de OZB die we voorstellen 36% voor eigenaren van een woning en 12 % voor eigenaren en gebruikers van een bedrijfsgebouw. We gaan deze verhoging wat ons betreft in één keer invoeren. Dit betekent dat we tijdens de collegeperiode de OZB niet nog eens gaan verhogen.

Overige belastingsoorten

De overige belastingsoorten gaan in 2007 alleen met het inflatiepercentage (1,5%) omhoog.

Conclusie

'Wensen van inwoners onze hoogste prioriteit'. We vinden het redelijk om daar een bijdrage van de bewoners voor te vragen. Hierdoor kunnen we investeren in de voorzieningen die door inwoners op prijs worden gesteld. Hiermee wordt wonen en werken in Barneveld nog aantrekkelijker!

Procedure

Voortuitlopend op de behandeling van de begroting door de gemeenteraad, geven de fracties op de gemeentelijke pagina van 12 oktober hun reactie op het voorstel van het college. Op donderdag 19 oktober vindt de begrotingsbehandeling plaats. Dan beslist de raad over het voorstel van het college. De raadsvergadering begint om 9.00 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom! U heeft de mogelijkheid om in te spreken tijdens deze vergadering. Daarvoor kunt u zich bij de griffier, dhr. Van Steden aanmelden, tel. (0342) 495 911

klik hier voor meer informatie over de programmabegroting 2007
Zie het origineel

Mutatiedatum 20/09/2006