Ingezonden persbericht


Bezoekadres
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202 Directie Communicatie 1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 2117
Fax 020 624 5550
www.amsterdam.nl

Persbericht
Datum 20 september 2006Kenmerk 131

Onafhankelijk onderzoek naar gang van zaken rond Probo Koala

Wethouder Marijke Vos (Milieu) zal een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de gang van zaken rond de Probo Koala. Vos wil dit onderzoek laten uitvoeren omdat ze wil voorkomen dat er in de toekomst opnieuw afval illegaal wordt gedumpt. De Dienst Milieu- en Bouwtoezicht en Haven Amsterdam zagen begin juli geen mogelijkheden om te verhinderen dat de Probo Koala kon vertrekken uit de Amsterdamse haven.

Het onafhankelijke onderzoek zal antwoord moeten geven op de volgende vragen:
· Waren er voor de betrokken diensten binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijkheden om het vertrek van de Probo Koala met het afval te verhinderen die niet zijn benut?

· Zijn er aanpassingen in wet- en regelgeving noodzakelijk om te voorkomen dat schepen met gevaarlijke (scheeps) afvalstoffen aan boord vertrekken, zonder dat verantwoorde verwerking van het afval gegarandeerd is?
· Zijn er verbeteringen mogelijk in de werkwijze van de betrokken Amsterdamse (inspectie)diensten en de samenwerking van de Amsterdamse diensten met andere betrokkenen waardoor effectiever kan worden opgetreden?

Voor alle duidelijkheid, het onderzoek staat nadrukkelijk naast het strafrechterlijke onderzoek dat het OM op dit moment uitvoert en richt zich op andere vragen. Het is van het grootste belang dat het strafrechterlijke onderzoek ongehinderd kan plaatsvinden. Daarom zal er sprake zijn van zorgvuldige afstemming.

Pb 131