UnicefHui hoort niet in de cel!

20 september 2006, Amsterdam/Den Haag - Op dinsdag 19 september 2006 werd de grootste angst van Hui (8 jaar) realiteit. Al een half jaar zat hij met zijn Chinese moeder in het vertrekcentrum Vught. Hij wist dat als zijn moeder daar hun terugkeer naar China niet zou kunnen regelen, zij dan misschien in de gevangenis terecht zouden komen. En nu is het zover. Hui zit in uitzetcentrum Zeist, hij kan niet school. Hij mist zijn schoolvrienden en zij missen hem. Zijn klasgenoten van de Amsterdamse Olympiadeschool waar Hui tot februari van dit jaar op school zat, zijn verbijsterd over het slechte nieuws.

De moeder van Hui kwam als alleenstaande minderjarige asielzoeker achtenhalf jaar geleden hoogzwanger in Nederland aan. Hui is in Nederland geboren, is even Nederlands als zijn klasgenoten, maar dan zonder de benodigde papieren.

De organisaties van de actie www.geenkindincel.nl maken zich boos over de aanhoudende berichten over kinderen die nog altijd in vreemdelingenbewaring worden gezet. De Minister heeft toegegeven dat het belangrijk is om zo min mogelijk kinderen op te sluiten, maar zij vindt dat het soms echt niet anders kan. De coalitie van de actie www.geenkindincel.nl heeft alternatieven aangedragen voor het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring.

Het opsluiten van Hui is in strijd met vele artikelen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Allereerst is de detentie onrechtmatig omdat het niet als 'uiterste maatregel is toegepast' (artikel 37), er zijn immers alternatieven voorhanden, zoals de meldplicht en een langer verblijf in het open vertrekcentrum. De belangen van Hui zijn niet meegewogen in de beslissing om hem samen met zijn moeder op te sluiten (artikel 3) en de gevangenschap is slecht voor de ontwikkeling van Hui (artikel 6). Hui is leerplichtig maar kan nu niet school, zijn recht op onderwijs wordt geschonden (artikel 28).

Volgens de Nederlandse overheid zit niet Hui gevangen, maar zijn moeder, die er zelf voor 'kiest' haar zoon bij zich te houden. Feit is dat Hui van zijn vrijheid is beroofd, niet naar school kan, en niet kan spelen met zijn vrienden. Hui moet vrij, nu!

Contact
Wilt u Hui steunen? Dat kan. Stuur een e-mail naar info@defenceforchildren.nl. Het tekenen van de petitie op deze site is niet meer mogelijk; deze is al op 28 juni aan leden van de Tweede Kamer aangeboden. De organisaties achter www.geenkindindecel.nl hebben met de petitie ruim 138.000 handtekeningen verzameld om de boodschap dat kinderen niet in een cel horen kracht bij te zetten.

Website www.geenkindindecel.nl