FNV Bouw

Vier jaar Balkenende slecht voor werkgelegenheid

"Het kabinet Balkenende gaat maar door met procyclisch beleid, dat wil zeggen de economie afremmen in tijden dat het slecht gaat en stimuleren als het toch al goed gaat. De afgelopen jaren werkte dat slecht uit voor de werkgelegenheid. En nu de economie eindelijk aantrekt, zal het tot oververhitting van de economie en dus tot inflatie leiden", zegt voorzitter Dick van Haaster van FNV Bouw. Natuurlijk: "Ik ben blij met elke werkloze minder." Maar Van Haaster wijst op de cijfers: in 2003 en 2004 liep de werkgelegenheid met in totaal 100.000 banen terug. In 2005 ging er geen werk verloren, maar er kwam ook niks bij. Dit jaar, 2006, wordt een banengroei van 140.000 verwacht. "Ik hoop dat het waar wordt. In 2007 rekent het kabinet ook op extra werkgelegenheid. We zitten dan al in de oververhitting. Bovendien vind ik het niet reëel dat Balkenende en Zalm dat jaar bij hun resultaten betrekken: ze zijn nu toch echt aan het eind van hun regeerperiode."

Te veel WW-premie
De vakbeweging concentreert zich op 'werk en inkomen'. "Was het met werk niet best de afgelopen jaren, met het inkomen ook niet", vindt de voorzitter van FNV Bouw. Hij wijst op de WW-premie, die het kabinet met enig vlagvertoon voor het komend jaar verlaagt. "Maar met hoeveel? In totaal met anderhalf procent, terwijl UWV heeft geadviseerd om deze premie ruim 5 procent te verlagen. Al jaren slaat het kabinet het advies hierover in de wind. Er zit 10 miljard in het Algemeen Werkloosheidsfonds. En waarom? Omdat Zalm dat geld meetelt om aan de begrotingsnorm van Europa te kunnen voldoen." Voor Van Haaster betekent het dat werkgevers en werknemers veel te veel premie betaalden in jaren dat het geld een nuttige bijdrage aan de koopkracht had kunnen leveren. "En nu wordt die premiedaling als een positief effect van het kabinet verkocht, terwijl het geld van sociale partners is!"

Open grenzen
Wat mist Dick van Haaster het meest in de kabinetsplannen? "Regulering van de open grenzen. Véél te voortvarend opent staatssecretaris Henk van Hoof voor allerlei sectoren de grenzen. En veel te traag is hij met concrete maatregelen voor toepassing en naleving van de cao." Wat er moet gebeuren: "Ketenaansprakelijkheid van opdrachtgever en hoofdaannemer, zodat die erop kunnen worden aangesproken wanneer ergens onderbetaalde buitenlanders aan het werk zijn. Ook al hebben ze dan formeel een onderaannemer als leidinggevende of zijn ze zogenaamd als zelfstandige bezig. We noemen dat niet voor niets 'schijnzelfstandigen'."

Topinkomens
Nog iets: "Ik ben nog niets tegengekomen over het indammen van topinkomens. Die stegen met vele procenten tegelijk. En dat terwijl de vakbeweging een anticyclisch beleid voerde en dus de looneisen matigde. Dat was ook nodig, voor de betaalbaarheid van pensioenen en voor de concurrentiekracht van Nederland." Nu komen de verkiezingen eraan: "Ik ga ervan uit dat de kiezer doorziet dat dit kabinet mooi weer speelt met andermans verdiensten. Maar ik ben blij met de mooie cijfers van de economie."