LTO Noord


Kamer stemt in met gewasbeschermingswet

De Tweede Kamer heeft 20 september jl. ingestemd met de nieuwe Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Mede dankzij de gezamenlijke inspanningen van LTO Nederland, Plantum, Nefyto en het Platform Biociden is de wet tijdens de behandeling nog op een aantal punten versoepeld.

De mogelijkheid voor derden om al in zeer vroeg stadium bezwaar te maken tegen toelatingen is door toedoen van de 2 e Kamer uit de procedure geschrapt. Hiermee wordt onnodige vertraging bij toelatingen voorkomen. Verder is de Nederlandse teler niet langer strafbaar wanneer op zijn geïmporteerde uitgangsmateriaal middelen worden aangetroffen die hier niet zijn toegestaan, maar in het land van herkomst wel een toelating hebben. Tenslotte voorziet de wet nu in een verkorte toetsing voor gecoat zaaizaad voor exportdoeleinden. Onduidelijk is nog hoe de versoepeling van de wet uitpakt voor de import van gecoat zaaizaad met middelen die in Nederland geen toelating hebben. LTO en Plantum voeren hierover nog nader overleg met LNV.

De nieuwe wet zal naar verwachting in de loop van volgend jaar van kracht zijn.

LTO werkgroep gewasbescherming, vrijdag 22 september 2006