Prins Bernhard Cultuurfonds


Centrum voor de Kunsten A7 ontvangt E 1500 subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân

Leeuwarden, 20 september 2006

In het najaar van 2006 zal het Stellingwerf College samen met de bibliotheek en het Centrum voor de Kunsten a7 worden gehuisvest in een nieuw te realiseren Multifunctionele Accommodatie in Oosterwolde. Centrum voor de Kunsten a7 krijgt in dit gebouw diverse ruimten om haar cursusprogramma aan te bieden. Aangezien er in de gemeente Ooststellingwerf veel popbandjes actief zijn, zal er ook in de behoefte aan repetitieruimte voor bandjes worden voorzien. Centrum voor de Kunsten a7 heeft fors geïnvesteerd in lessen, repetities en instrumentarium om de popcultuur in deze gemeente bloeiende te houden. Naast het oefenen en optreden is er behoefte aan het maken van opnames. Reden voor Centrum voor de Kunsten a7 om in de nieuwe Multifunctionele Accommodatie in Oosterwolde ook een opnamestudio te realiseren. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in haar vergadering van 20 september besloten de inrichting van een opnamestudio met een financiële bijdrage van E 1500 te ondersteunen. Verder zijn nog toewijzingen gedaan aan onder andere: stichting Dongeradichter voor de invoering van een stads/streek dichter, Landschapsbeheer Friesland voor het project "Stinzenflora op de kaart", stichting Vrienden van Museum Smallingerland voor de publicatie 25 jaar Museum Smallingerland en stichting Het Podium voor de aanschaf van licht- en geluidsapparatuur in poppodium Romein.


---

_____

Noot voor de redactie,