Boek "Pubers of Professionals?" helpt professionals volwassen te worden


Ontwikkel jezelf tot een succesvolle professional

ROTTERDAM, 20060918 -- Pubers of Professionals? Door drs. Marlène Geskes. Wie herkent het niet? Professionals die een sleutelpositie vervullen binnen hun bedrijf maar niet in staat zijn, zichzelf te managen. Ze komen te laat, hebben hun zaken niet goed voorbereid, maken ruzie met collega's of weten de klant niet tevreden te houden. Het lijken eerder pubers dan professionals. Immers, ook pubers zetten zich af tegen het ouderlijk gezag en missen vaak de grip op het leven. In dit boek staat de vraag centraal hoe je de grip op je leven als goede professional terugkrijgt.

Ontwikkel jezelf
Hoe ontwikkel je jezelf tot een succesvolle professional en laat je de tijd van puberale professional achter je? Dat gaat niet vanzelf. In dit boek behandelt de auteur verschillende aspecten van deze uitdaging, zoals omgaan met tijd, samenwerken, ethiek, kennis en kunde, uiterlijke verzorging en de balans tussen werk en privéleven. Centraal staat het nemen van de verantwoording over je eigen leven, waarbij je uitgaat van je eigen kracht.

Voor professionals en managers
Dit boek is geschreven voor professionals in alle beroepen en alle sectoren, profit of non-profit, die zich als professional optimaal willen ontwikkelen. Ook managers vinden hierin een schat aan bruikbare kennis en informatie. Het boek is gemakkelijk leesbaar, herkenbaar en biedt tal van handreikingen, tips en trucs om jezelf en/of je medewerkers verder te ontwikkelen.

De auteur
Drs. Marlène Geskes is directeur en oprichter van organisatieadviesbureau Sequences. Ook is zij docent aan enkele hogescholen. Naast haar werk studeerde zij in 1997 af als andragoog aan de Universiteit van Leiden.
Geskes heeft twintig jaar ervaring in uiteenlopende functies binnen nationale en internationale profit- en non-profitorganisaties. Door de combinatie van haar ervaring als professional en manager en haar studie is zij als geen ander in staat dit onderwerp rondom de professional uit te werken. Deze schat aan ervaring en theoretische kennis vormen een solide basis voor een leuk en leerzaam boek.

Recensie/Presentie-exemplaar
Wilt u het boek verder bespreken of raadplegen, stuur dan een e-mail naar info@pubersofprofessionals.nl onder vermelding van het doel.
Verdere informatie op: www.pubersofprofessionals.nl