NEN


Ontploffingsgevaar en elektrische installaties

Delft - Per 1 juli 2006 is de werkgever verplicht voor alle arbeidsplaatsen met ontploffingsgevaar maatregelen te treffen om ontploffingen te voorkomen of de gevolgen te beperken. Om veilig te werken met elektrische installaties is inzicht nodig in het ontstaan en voorkomen van explosies. Daarvoor biedt NEN projectleiders, managers en veiligheidsdeskundigen met of zonder technische achtergrond twee nieuwe cursussen. Deze cursussen, vanaf dit najaar in Delft en Utrecht, sluiten aan op de herziene cursus 'NPR 7910: werken met gevaren-zone indeling'.

Explosieveiligheid en ATEX-richtlijnen
De startcursus 'Éxplosieveiligheid en de ATEX-richtlijnen' geeft een algeheel overzicht van de zaken welke te maken hebben met gas- en stofontploffingen. De belangrijkste zaken aangaande de ATEX 95 worden toegelicht. Ook wordt er aandacht besteed aan de ATEX 137 en het bijzonder aan het explosieveiligheidsdocument, risico-implementatie, codering van apparaten en componenten en de belangrijkste constructievormen. Datum: 11 oktober 2006.

Gevarenzone-indeling
Een onderdeel van het explosieveiligheidsdocument vormt het maken van een gevarenzone-indeling. De eendaagse cursus 'Werken met NPR 7910: gevarenzone-indeling' leert de principes van een gevarenzone-indeling gas of stof en gebruik te maken van het stappenplan voor de aanpak van de vereiste gebiedsindeling. Op 20 september 2006 vindt de cursus plaats over gevarenzone-indeling / stof en op 31 oktober gevarenzone-indeling / gas.

Installaties in explosiegevaarlijke gebieden
De installatienormen normen IEC 60079-14 en IEC 61241-14 bevatten specifieke eisen voor het ontwerp, de keuze en de plaatsing van elektrische installaties op plaatsen waar gas- of stofontploffingsgevaar heerst. De cursus 'Elektrische installaties in explosiegevaarlijke gebieden' leert het veilig toepassen van de normen en waar op te letten bij onderhoud en inspectie van elektrische installaties. Datum: 17 oktober 2006.

Meer informatie
Meer informatie over deze cursussen is te vinden op http://cursusexplosieveiligheid.nen.nl, http://cursusnpr7910.nen.nl en http://verdiepingexplosieveiligheid.nen.nl. Voor aanmelding of een catalogus: NEN-Cursussen, tel. (015) 2 690 188, e-mail cursussen@nen.nl.