Gemeente Gilze en Rijen


18 september 2006

Aanstaande woensdag 20 september

Installatie nieuwe jeugdgemeenteraad

Leerlingen van alle basisscholen in de gemeente hebben uit hun midden nieuwe leden voor de jeugdgemeenteraad gekozen. Op woensdag 20 september installeert de burgemeester om 14.00 uur de nieuw gekozen kinderen tot jeugdraadslid. Dit gebeurt in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijen.

De jeugdgemeenteraad bestaat uit leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool. Van elke school in Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen nemen twee kinderen zitting in de raad; één kind uit groep 7 en één kind uit groep 8.

Belangrijke rol
Het doel van de jeugdgemeenteraad is om de betrokkenheid van de kinderen bij het lokale bestuur te vergroten. De kinderen leren zo op een speelse manier over de gemeentelijke organisatie en de bestuurlijke taken. Maar er is meer, de jeugdgemeenteraad is voor de gemeenteraad ook een klankbord. De kinderen van de basisscholen weten precies wat er in hun omgeving speelt en de jeugdgemeenteraad kan een belangrijke rol spelen bij de besluiten die uiteindelijk in de gemeenteraad worden genomen.

De jeugdgemeenteraad vergadert vier keer per jaar (op woensdagmiddag) en houdt zich bezig met allerlei onderwerpen. Voorbeelden daarvan zijn de skatebaan en andere speelvoorzieningen.

Verkiezingen
Ieder nieuw schooljaar worden er verkiezingen gehouden voor de jeugdgemeenteraad. Een deel van de kinderen van de huidige raad - die van groep 8 - is nu naar het voorgezet onderwijs gegaan. De kinderen uit groep 7 zitten intussen in groep 8. Daarom zijn de verkiezingen voor de jeugdgemeenteraad vooral in groep 7 gehouden.